"voice" translation into Hungarian

EN

"voice" in Hungarian

EN voice
volume_up
{noun}

voice (also: conceit, esteem, estimate, eye)
The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
Annak fontossága, hogy a vélemény és a szavazat a kormányzat minden szintjén érvényesüljön, nagyon is érthető.
(FR) Mr President, 20 seconds just to make a voice of dissent heard in this chorus of political correctness.
Mindössze 20 másodperc, hogy eltérő vélemény hangozzon el ebben a tiszta politikai kórusban.
However, as so many opinions have been voiced, I should like to make just a couple of important points.
Ennek ellenére, mivel oly sok vélemény hangzott el, néhány fontos témára szeretném felhívni a figyelmet.
voice (also: note, sound, speech, strain)
volume_up
hang {noun}
But as she stumbled forward, a voice spoke just beside her--a familiar voice.
Miközben botorkált, egyszerre megszólalt mellette egy hang jól ismert hang.
But another voice rose up in response an angry, frightened, clamorous voice.
Más hang is kélt benne erre a szóra - ijedt, dühös, idegbajos hang.
The thought-voice rose with a passion that was strong, dangerously strong.
A testetlen hang szenvedéllyel, veszedelmes szenvedéllyel csengett.
voice (also: poll, suffrage)
The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
Annak fontossága, hogy a vélemény és a szavazat a kormányzat minden szintjén érvényesüljön, nagyon is érthető.
voice
voice
volume_up
zönge {noun}

Context sentences for "voice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
English- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
Eugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
EnglishThe typewriter's insolent gunslinger-voice whispered into this deepening dream.
Az írógép arcátlanul kérkedő hangja belesuttogott Paul egyre mélyebb bódulatába.
EnglishHe was aware that an unwelcome tremor had slipped into his voice from somewhere.
Tisztában volt azzal, hogy hangjába, ki tudja honnan, hívatlan remegés vegyült.
EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishThe voice is borne from afar, by waves like those of light but longer, he said.
Ugyanolyan hullámokban terjed, mint a fény, csak valamivel hosszabbakban mondta.
EnglishBut remember this about daemons, he said, and his voice was intense and emphatic.
De egyvalamit tudnotok kell a daimónokról jelentette ki hevesen és határozottan.
Englishand his voice faded, like the ripples in the dying pool.
De ha meg kell halnom... - a hangja elhalt, ahogyan a fodrok a halott tó vizén.
EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishTheyll expel you for certain, but the voice was too small to convince her feet.
Így biztosan kirúgnak de nem volt elég ereje, hogy visszafelé fordítsa a lábait.
EnglishCamilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr.
Most tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishShe stood up, threw up her arms, and in a loud voice told them what she had seen.
Fölállt, magasba emelte karjait, és hangosan elmondta az embereknek, mit látott.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Mint közismert, Európa érdekeit az szolgálja legjobban, ha egységesen lépünk fel.
EnglishInstead of muffling what I said, the wind might carry my voice directly to him.
Ahelyett, hogy elfojtaná, amit mondok, a szél egyenesen hozzá vinné a hangomat.
EnglishI remembered my impression that the stranger's voice was not unfamiliar to me.
Emlékeztem, az volt a benyomásom, hogy az idegen hangja nem ismeretlen számomra.
Englishhe asked calmly, with a tight grip on his voice, on his face.
- Miért? - kérdezte Michael higgadtan, erősen fegyelmezve az arcát és a hangját.
EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishHe saw the thing trudging towards him; he heard the hoarse, almost gurgling voice.
Látta, amint a lény utat tör felé; hallotta a reszelős, szinte gurgulázó hangot.
EnglishI'd- had the same idea as Julia did, said Phillipa, her voice trembling a little.
Én is úgy képzeltem a dolgot, mint Julia mondta Phillipa egy kissé remegő hangon.