EN

wagging {adjective}

volume_up

Synonyms (English) for "wag":

wag

Context sentences for "wagging" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe opened the door and the girls thundered in, tails wagging and tongues lolling.
Kinyitotta az ajtót, és a machák farkcsóválva, nyalakodva ugrottak rá.
EnglishPeter Venkman stepped into her doorway, wagging a naughty, naughty finger in the air.
Peter Venkman jelent meg az ajtóban, ujját felemelte, mintha azt mondaná.
EnglishBut the poor Dog was very hungry, and whining and wagging his tail, he tried to say:
De a kutya nagyon éhes volt; nem tágított a küszöbről, hanem megcsóválta a farkát, és így szólt:
EnglishRalph laughs so harshly that the dog stops wagging his tail.
Mrs. Ralph érdes nevetésére még a kutya is elhagyta a dobolást a vízágyon.
EnglishBut on the other side of that predatory gaze is a female husky in a play bow, wagging her tail.
De a ragadozó tekintet egy nőstény huskyra irányul aki játékra készen csóválja a farkát.
EnglishFelice stared intently at Fielding, her head wagging ever so slightly because she was drunk.
Felice szúrósan bámulta Fieldinget, és a feje billegett egy kicsit, mert felöntött a garatra.
EnglishManx sat there on his haunches, his tail wagging slowly, his grizzled muzzle raised toward his master.
Manx ült ott, őszbe csavarodott pofáját fölemelve, és lassan csapkodott a farkával.
EnglishThree thousand credits, Tech moaned, wagging his large, shiny head.
Háromezer kredit nyögött fel Tech fényes, boltozatos fejét csóválva.
EnglishRaider jumped up on her, tail wagging wildly, and she petted him for a moment-but only a moment.
Mert a következő pillanatban már eszébe jutott, hogy rájuk törhet a veszett polyák bármikor.
English(--Now he follows Harry everywhere, wagging his little tail behind him--) (Roll over.
( Most mindenhova követi Harryt, a farkincáját csóválva)
EnglishThe wolfhound moved toward him slowly, and the King could see that his tail was wagging in a friendly manner.
Az eb lassan közeledett, a király láthatta, amint barátságosan csóválja a farkát.
EnglishBe quick, be quick, he said, his long gray beard wagging with every word.
Gyorsan, gyorsan hangzott el végre az unszolás, a hosszú szürke szakáll megrezzent minden egyes szónál.
EnglishWith a woof, Vader lunged back with the pull-toy wagging his tail and growling as he dug his paws into carpet.
Vader éleset vakkantott, újra elkapta a játékszert, és morogva cibálni kezdte.
EnglishNow he follows Harry everywhere, wagging his little tail behind him.
És most mindenhova követi Harryt, a farkincáját csóválva.
Englishshe told Raider, who had begun wagging his tail.
- No látod! - mondta Fogdmegnek, s az csóválni kezdte a farkát.
EnglishAs far as Ritter was concerned, the Directorate of Intelligence was the tail wagging the Operations Directorate dog.
Ritter szerint a hírszerzési igazgatóság volt a farok, amely a kutyát, vagyis a műveleti igazgatóságot csóválta.
EnglishThat Demaret kid wasn't just jaw-wagging.
Az a Demarett kölyök nem csak a száját jártatta.
EnglishOwen threw the Hummer in reverse and went flying backward down the street, the bulky vehicle's rear end wagging clumsily from side to side.
Owen hátramenetbe kapcsolta a Hamvit, sebesen tolatott, a tömzsi járgány hátulja lomhán kilengett.
EnglishNow, madame,' he smiled at her, his head on one side, his forefinger wagging eloquently, 'no questions.
Most pedig, madame - rámosolygott Ursulára, féloldalt hajtotta a fejét, és ékesszólóan megfenyegette a mutatóujjával -, ne kérdezzen semmit.
EnglishWell, our citizens are sick to death of the stigmatising finger-wagging from the European mandarins that is only aimed at them.
Nos, a polgáraink már halálosan unják az európai mandarinok megbélyegző rosszallását, aminek kizárólag ők a céltáblái.
Other dictionary words