"wallet" translation into Hungarian

EN

"wallet" in Hungarian

EN wallet
volume_up
{noun}

wallet (also: notecase, pocketbook)
A wallet with several credit cards and a bar bill from Whites Club in London.
Egy levéltárca több hitelkártyával, egy italszámla a londoni White's Clubból.
With the wallet was a United States passport.
A levéltárca mellett egy amerikai útlevelet is talált.
There was a large wallet of dark soft leather.
Puha, fekete bőr levéltárca került sorra először.
wallet
volume_up
tárca {noun}
Its the wallet that will be the key, if ever it is found.
A tárca lesz a megoldás kulcsa, már ha előkerül.
Wallet containing 1000 francs and £10 in English.
Zsebek: Tárca 1000 frankkal és 10 fonttal.
Wallet containing £1 in English money and 600 francs.
Tárca, benne 1 angol font és 600 frank.

Synonyms (English) for "wallet":

wallet

Context sentences for "wallet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBill Chess rummaged in his wallet and drew the folded piece of ruled paper loose.
Bill Chess a tárcájában turkált, és előhúzta az összehajtott, vonalazott papírt.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishI'll tell you what-open your wallet and give me the first bill you find in there.
Keeton ki is nyitotta, és úgy vette elő az első bankjegyet, hogy rá sem pillantott.
EnglishJoseph Demetrius, he said, taking out his wallet and handing the card over.
- Joseph Demetrius - mondta, aztán elővette tárcáját, és átnyújtotta a kártyát.
EnglishLater, when he was comfortably settled in the back of a cab, he drew the wallet out.
Később, amikor kényelmesen hátradőlt egy bérkocsi hátsó ülésén, előhúzta a tárcát.
EnglishAt the same time his other hand was digging his wallet out of his back pocket.
Ugyanabban a pillanatban a másik kezével már vette is elő irattárcáját a farzsebéből.
EnglishIs it really possible to steal gas from a network like a wallet from a pocket?
Tényleg lehet gázt lopni egy hálózatból, ahogyan egy tárcát kilopnak valaki zsebéből?
EnglishWhat began as a press release would tench into every wallet in the nation.
Ami egy sajtóközleménnyel kezdődik, az ország összes pénztárcáját megdézsmálja.
EnglishHe slipped the wallet back in my pocket, slapped my face lightly and turned away.
Visszacsúsztatta a tárcát a zsebembe, könnyedén meglegyintette az arcomat és elfordult.
EnglishThe Gonzales gave her a quick darting glance, closed my wallet and tossed it.
Gonzales gyors, szúrós pillantást vetett rá, becsukta a tárcámat, és felém hajította.
EnglishHe opened Eddie Mars' wallet and drew out two flat packets of thousand-dollar bills.
Kinyitotta Eddie Mars tárcáját, és kivett belőle két kötegnyi ezerdollárost.
EnglishMadouc poured all into her pouch, and returned the wallet to Sir Pom-Pom.
A hercegnő áttöltötte a saját erszényébe, majd az ürest visszaadta Sir Pom-Pomnak.
EnglishHe found a wallet and, after only a brief glance, tossed it on the man's chest.
Megtalálta a tárcáját, majd gyors belepillantás után a holttestre lökte.
EnglishHe had replaced it in his wallet and it ought to have been in his wallet after his death.
Visszatette a tárcájába, és a halála után is a tárcájában kellett volna lennie.
EnglishI mean, who cares if Ling Ling returns the wallet and keeps the money?
Úgy értem, kit érdekel, hogy Ling Ling visszadja a tárcát, de megtartja a pénzt?
EnglishMeanwhile you may rely on me, since I have Visbhume's wallet ready to hand.
Addig pedig csak bízd magad rám, hiszen itt van nekem Visbhume tarisznyája!
EnglishVisbhume rummaged through his wallet and found a little silver whistle.
Visbhume kotorászni kezdett a tarisznyájában, és előhúzott egy kis ezüstsípot.
EnglishThe fattest wallet in this town isn't worth the sweat from a working man's armpit.
E város legvastagabb tárcájából nem telik egy robotoló izzadságszagára!
EnglishIf she went in pants, she went with a wallet stuck in her hip pocket, like a man.
Ha pedig nadrágot viselt; férfi módra csak tárcát dugott a farzsebébe.
EnglishBut yesterday, my wallet and my wife's purse were stolen, and the ticket was in my wallet.
De tegnap a pénztárcámat és a feleségemét is ellopták, és a jegy is benne volt.