"wallow" translation into Hungarian

EN

"wallow" in Hungarian

EN wallow
volume_up
{noun}

wallow
wallow

Synonyms (English) for "wallow":

wallow

Context sentences for "wallow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFire and blood, how have you ever found anything in this wallow-pit you call a mind?
TÛZ ÉS VÉR, HOGYAN TALÁLSZ MEG BÁRMIT IS EBBEN AZ AGYNAK NEVEZETT VEREMBEN?
EnglishI wasn't immediately set free to wallow in the joys of my new powers.
Nem bocsátott szabadon azonnal, hogy kedvemre lubickolhassak új hatalmamban.
EnglishHe doesn't know much about boats, so he'll wallow around out there in the gulf for several days.
Nem értenek a hajókhoz, így néhány napig biztosan odakint fognak kóvályogni az öbölben.
EnglishThe Witch of the Dragon Waves was starting to roll and wallow already, with the harbor barely astern.
A Sárkányhabok Boszorkánya máris kihajózott, pedig még alig volt élet a kikötőben.
EnglishIf here aint still another fresh hog in this wallow.
Itt süllyedjek el, ha rajtam kívül nincs több disznó ebben a pocsolyában.
EnglishHe would like to have a bath, a proper wallow with soap.
Aztán megfürödnék, szappannal alaposan lecsutakolná magát.
EnglishInto the odious quagmire of guilt, heresy and vice where wallow the benighted folk of this world!
A bűntudat, az eretnekség és az erkölcstelenség gyűlöletes ingoványába, ahol ennek a világnak tudatlan népe él!
EnglishOne can wallow, shaking one's head, in all this death.
Az ember nagy fejcsóválásokkal dagonyázhat a halálban.
EnglishBut how do we know that's not a load of pig's wallow?
De honnan tudjuk, hogy ez nem csak kamu?
EnglishSuch people wallow in numbers.
EnglishGiven the course of my life, that must mean I'm slated to end up buried behind Aunt Rhody's barn out in Goose Wallow, Wyoming.
Ha a saját életemet szemlélem, arra vagyok kárhoztatva, hogy Rhody nénikém pajtája mögött leszek eltemetve a Wyoming állambeli libaúsztatóban.
EnglishI should wallow in the luscious beauty of Italian painting and music and architecture, yes, but I would do it with the fervor of a Russian saint.
Igen, lubickolni fogok az olasz festészet, zene és építészet buja szépségében, de egy orosz szent szenvedélyes hitével teszem.
Englishto wallow in money
EnglishBut Marius had no intention of letting me wallow in blood, the hasty young predator, with no other thought but to glut himself night after night.
Ám Marius nem engedte, hogy dagonyázzak a vérben, mint egy szeleburdi fiatal ragadozó, amelynek nincs más gondolata, csak hogy minden éjszaka nyakalhasson.
EnglishShe said that was just proof that he, too, was favored by God and brought into the world without a need to wallow in the depravity of sex.
Roselle szerint éppen ez a bizonyítéka annak, hogy a gyerek Isten kegyeltje, hiszen azért teremtette ilyenre, hogy ne süllyedjen el a szexualitás undorító mocsarában.
EnglishThis holy sanction allowed him to peddle the muck he edited with a beatific smile, and allowed his readers to wallow in it without guilt.
Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára, hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket, melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek magukévá.