"wallpaper" translation into Hungarian

EN

"wallpaper" in Hungarian

HU

EN wallpaper
volume_up
{noun}

wallpaper
Do you like the wallpaper? asked Mrs. Oliver, waving an airy hand.
Tetszik magának a tapéta? kérdezte könnyed kézmozdulattal Mrs. Oliver.
The flower-patterned wallpaper was too busy'for Susan's taste, but it wasn't unat-tractive.
A virágmintás tapéta túl harsány volt Susan ízlésének, de azért nem volt zavaró.
The wallpaper was a restful café au lait; the wall-to-wall carpet, burnt orange.
A tapéta megnyugtató, tejeskávészínűű, a faltól falig szőőnyeg pedig mélyvörös és narancsszínűű volt.

Synonyms (English) for "wallpaper":

wallpaper
English

Context sentences for "wallpaper" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBefore this image can be set as the wallpaper, you must save it as a local file.
A kép csak akkor állítható be háttérképnek, ha már el van mentve egy helyi fájlba.
EnglishBlood had drizzled down the wallpaper below it, making a wavery fan-shape.
A nyelv alatt vér folyt végig a tapétán, imbolygó legyezőalakot kirajzolva.
EnglishThe next day she rented a wallpaper steamer and went to work in the other rooms.
Másnap bérelt egy tapétagőzölőt, és munkához látott a többi szobában.
EnglishThis room, this house, this wallpaper of flowers, and the people who were gathered there.
Ezt a szobát, ezt a házat, ezt a virágos tapétát, és az összegyűlt embereket.
EnglishThe plasterers were already removing the wallpaper from the bedroom ceiling.
A gipszművesek már hántották a régi kárpitot a hálószoba mennyezetéről.
EnglishThree walls were painted beige; the fourth was covered with burlap wallpaper.
Három fal bézs volt, a negyediket barna csomagolópapírral tapétáztak.
EnglishThe border of flowers around the long neck of the vase was the exact color of her wallpaper.
A nyaka körül a virágfüzér szakasztott olyan színű, mint a nappali tapétája!
EnglishShe came right after me, and wanted to know what I'd done with the wallpaper.
Rögtön kijött utánam, és tudni akarta, mit csináltam a tapétával.
EnglishSybyl had furnished her with restful wallpaper backgrounds: forest, fields, tinkling streams.
Sybyl nyugtató környezetet varázsolt Johanna köré: erdőt, mezőket, csobogó forrásokat.
EnglishIn the apartment on the other side, wallpaper or paint would have hidden the renovation.
A túloldali lakásban festékkel vagy tapétával fedték el a javítást.
EnglishThis can be used to generate dynamic wallpaper for your KDE desktop.
Így például dinamikus háttérképet lehet generálni a munkaasztalhoz.
EnglishThe red in this glass will be just as red; the roses on the wallpaper just as delicately drawn.
A vörös ebben a pohárban éppilyen vörös lesz, a tapétán a rózsák éppoly finoman rajzoltak.
EnglishThe mention of Novocherkassk brought the specter right out of the wallpaper, as he knew it would.
Ahogy számított rá, Novocserkasszk említése a falra festette az ördögöt.
EnglishDogboy made a fat sound against the wallpaper, and then slid and crumpled.
Kutyafiú melegen puffant a tapétán, aztán a padlóra csúszott.
EnglishGreat splashes of dried blood, flecked with tiny bits of grayish-white tissue, clotted the wallpaper.
A tapétát apró, szürkésfehér anyaggal telepettyezett, nagy, száradt vérfoltok borították.
EnglishBefore this image can be set as the wallpaper, you must save it.
A kép csak akkor állítható be háttérképnek, ha már el van mentve.
EnglishThe knife swung by her side, catching angles of light and throwing them on the silk wallpaper.
A kés a kezében meg-meglendült, a fény megvillant a pengén, és visszatükröződött a selyemtapétán.
EnglishThe wallpaper was silk, a lighter blue to go against the rug.
A falat a szőnyeghez illő világosabb kék selyemtapéta borította.
EnglishIt cast a yellowish light that did nothing to flatter the charmless wallpaper and the cracking paintwork.
A sárgás fény nem segített az undok tapétán és a pattogzó festésen.
EnglishMore of the thing's skin tore loose and unrolled like loose wallpaper.
A lény bőre lazán tekeredett le, mint a vécépapír.