"Wally" translation into Hungarian

EN

"Wally" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Wally" in context.

Context sentences for "Wally" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was also obvious that Wally wanted the captain to hear the news and spread it.
Az is egyértelmű volt, Wally is azt akarja, hogy Eugene hallja a hírt és el is újságolja.
EnglishTheir captain arrived, and Wally called him Eugene and inquired about his children.
Megérkezett a főpincér, akit Wally Eugene-nék szólított és a gyerekei iránt érdeklődött.
EnglishWally Hudson twirled the end of his bow tie and slowly shook his head.
Wally Hudson csokornyakkendője két végét tekergette és lassan csóválta a fejét.
EnglishThe exam would last for four days and consist of three parts, Wally explained.
A vizsga majd négy napig tart, és három részből áll, magyarázta Wally.
EnglishHadn't she told Wally that she was perfectly happy with only her own company?
Nem megmondta Wallynak is, hogy tökéletesen elvan a saját társaságában?
EnglishKendall Mahan, Wally Hudson, Lamar Quin and their wives will also be there.
Kendall Mahan, Wally Hudson és Lamar Quin is ott lesznek a feleségeikkel.
EnglishAll other work virtually stopped as Foltrigg's office waited for Wally's next call.
Gyakorlatilag minden munka leállt Foltrigg irodájában, amíg Wally következő hívására vártak.
EnglishWally Boxx pushed away from the table and stretched his arms mightily above his head.
Wally Boxx hátralökte magát az asztaltól és hatalmasat nyújtózkodott.
EnglishWally produced a smaller, letter-sized notebook and laid it on the desk.
Wally elővett egy kisebb méretű jegyzetfüzetet, és az íróasztalra tette.
EnglishIf I can't squeeze some action out of the cops, Wally said, then I'll hire a good PI team.
Ha nem tudom rávenni a zsarukat - felelte Wally -, akkor megbízok egy jó magánnyomozót.
EnglishAnd she thought of Wally Topelis's warning about becoming a hermit.
És eszébe jutott Wally Topelis figyelmeztetése is, hogy ne váljon remetévé.
EnglishHe buzzed around the Southern District of Louisiana in it, always with Wally Boxx behind the wheel.
Louisiana déli körzetében furikázott vele, mindig Wally Boxx ült a volán mögött.
EnglishShe hadn't mentioned the knife to Wally, and Frye was not prepared for it.
Hilary nem ejtett szót a késről, ezért Frye nem is készült fel rá.
EnglishHe dialed the number in the library, and Wally Boxx answered.
Feltárcsázta a könyvtár számát és Wally Boxx jelentkezett a vonal túlsó végén.
EnglishWard, I think you were a little hard on the Beaver So was Eddie Haskell Wally and Ms.
Elég paranoiás a gyerek, hé, adjon gyorsan valaki még egy kis szteroidot ennek!
EnglishWally's secretary made reservations for me while you and Wally were huddling in his office.
Wally titkárnője foglaltatott nekem, míg odabent dumáltatok Wallyval.
EnglishYou know, they have us outnumbered now, Commander (Captain selectee) Wally Chambers observed.
Tudod, hogy most többségben vannak velünk szemben? jegyezte meg Wally Chambers parancsnok.
EnglishHe was in the outer office where Wally Boxx and Thomas Fink waited.
- Kilépett a külső irodába, ahol Wally Boxx és Thomas Fink várakozott.
EnglishWally Boxx leaped at it and handed it to Foltrigg, who studied it.
Wally Boxx odapattant, elvette a levelet, és odaadta Foltriggnak, aki tanulmányozni kezdte.
EnglishFoltrigg waited until the chapel was empty, then made an exit with Wally behind him.
Foltrigg megvárta, amíg mindenki távozik, csak aztán hagyta el ő is a kápolnát, persze Wally kíséretében.

Other dictionary words

English
  • Wally

Have a look at the English-Vietnamese dictionary by bab.la.