"walnut" translation into Hungarian

EN

"walnut" in Hungarian

HU

EN walnut
volume_up
{noun}

walnut (also: nut)
volume_up
dió {noun}
Deliciousboth the walnut and being fed by Stormy.
Finom volt a dió, és élveztem, hogy Stormy etet.
An old Colored woman answered the door, her face like a pickled walnut and her white hair drawn back in a bun.
Öreg, színes bőrű asszony nyitott ajtót, az arca akár a sózott dió, fehér haja kontyba fogva.
'Dost thou not know the meaning of the walnut - priest?' she said coyly, and handed him the half-shells.
- Hát te nem tudod, mit jelent a dió, pap? - szólt hízelegve és felé nyújtotta a szétválasztott héjakat.

Synonyms (English) for "walnut":

walnut

Context sentences for "walnut" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey went over to the west side of the park, where they could watch Walnut Street.
Átmentek a park nyugati oldalára, ahonnan szemmel tarthatták a Walnut Streetet.
EnglishIt was wainscoted in walnut and had a frieze of faded damask above the paneling.
Falait diófával burkolták, s a burkolólapok fölött kifakult damasztszegély húzódott.
EnglishThen they pull a chandelier from a walnut and change an elephant into a tennis racket...
- És azzal csillárt húztak elő egy dióból, teniszütővé változtattak egy elefántot.
EnglishThe assassin sat in Thamalon's favorite rocking chair, the one made from Archendale walnut.
Thamalon kedvelt karfás székében ült, abban, amelyet Ívesvölgy diófáiból készítettek.
EnglishThese explosive blocks are designed to crush that sphere to the size of a walnut.'
Feladatuk az, hogy gesztenye nagyságúra zsugorítsák azt a gömböt.
EnglishOne quart of maple walnut and one quart of mandarin-orange chocolate.
Negyed kiló juhar-diós fagyit és negyed kiló mandarinos-narancsos csokit.
EnglishHe brought back five large sheets and set them down on the glossy walnut plain of the desk.
Az öt jókora ívet a diófa íróasztal sima, csillogó tetejére helyezte.
EnglishShe laid his hat on a table and sat down on a walnut settee.
A lány Spade kalapját egy asztalra tette, aztán a diófa kanapéra telepedett.
EnglishScooter had lost at least fifty pounds and dyed her hair a sleek and shiny walnut-brown.
Mrs. Scooter legalább huszonöt kilót leadott, és haját is fényesen csillogó dióbarnára festette.
EnglishAs Professor Folsom led them across a foyer, they passed an immaculately preserved walnut side table.
A hallban elhaladtak egy nagyon régi, de tökéletes állapotban lévő diófa asztal mellett.
EnglishAt their names, Laurie turned and looked down Walnut Street.
A neveket hallva Laurie megfordult, és végignézett a Walnut Streeten.
EnglishThe priest led them to a pair of walnut double doors, notable for the lack of numbers written upon them.
A pap egy diófa ajtóhoz vezette őket, amelyen érdekes módon egyetlen szám sem szerepelt.
EnglishThe scribe, a thin, plain looking man with squinty eyes, sat behind a huge walnut desk on one side of the room.
A cingár írnok szokás szerint az asztala mögött ült, a szoba egyik végében.
EnglishTo be free of this anguish I'd give a diamond the size of a walnut.
Nem adnám egy mogyorónyi gyémántért, ha ezt megúszhatnám.
EnglishThe dining-room was paneled and furnished in dark walnut.
Az ebédlő falait diófaburkolat fedte, a bútor is diófából volt.
English'Toasted-coconut, Black Forest, lemon, and lemon-walnut.'
- Pörkölt mogyorós, Feketeerdő, citromos, citromos-mogyorós...
EnglishWas never a Bengali yet had one bigger than a dried walnut.
- A bengálinak szíve akkora, mint az összeaszott dióbél.
EnglishThe man finished what he was doing and shut a wooden box, like a violin case no longer than a walnut.
A férfi abbahagyta, amit épp csinált, összecsukta a hegedűtokszerű, dióhéj méretet meg nem haladó burkot.
EnglishThey were going to have lunch in the shade of an ancient walnut tree.
Egy ősöreg diófa árnyékában akartak ebédelni.
EnglishShe sighed happily and sat on the walnut settee.
Brigid megkönnyebbülten sóhajtott, és leereszkedett a kanapéra.