"Walrus" translation into Hungarian

EN

"Walrus" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Walrus" in context.

Context sentences for "Walrus" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat poem, The Walrus and the Carpenter... thatŽs an indictment of organized religion.
A vers, A rozmár és az ács, vádirat az intézményes vallás ellen.
EnglishShe saw him among the rocks off the northern edge of the island, swimming fast after a walrus.
A sziget északi szélén, a partközeli sziklák között pillantotta meg, sebesen úszott egy rozmár után.
EnglishBut Iorek Byrnison was hungry, and even the stabbing tusks of the mighty walrus couldn't keep him at bay.
Iorek Byrnisonnak azonban korgott a gyomra, a megtermett rozmár késéles agyarai sem rettentették el.
English'I am the eggman, I am the eggman, I am the walrus!
- Tojásember vagyok, tojásember vagyok, én vagyok a rozmár!
EnglishBezrar drew himself up like an indignant walrus, puffing and sweating, and jabbed Surth's chest with one fat, hairy finger.
Bezrar zihálni kezdett, az izzadság még kövérebb cseppekben gördült le az arcán, mint általában majd mellkason bökte a társát.
EnglishShow you walrus--fine fat good--
EnglishTwould seem not, Lord Walrus.
EnglishLook, I'm a walrus.
EnglishThe Walrus, with his girth and his good nature... he obviously represents either Buddha... or with his tusks, the Hindu elephant god, Lord Ganesha.
A rozmár, pocakjával és jó természetével, egyértelmű, hogy ő vagy Buddha, vagy az agyara miatt, a hindu elefánt isten, Gánesá.
EnglishThere was an old black imitation walrus thing marked M.D. and there was one of these little leatherette overnight cases which you can buy in drugstores for a dollar forty-nine.
Volt még egy régi, fekete rozmárbőr utánzat, M. D. monogrammal, végül egy kis műbőr neszesszer, ami egy dollár negyvenért kapható a drugstore-okban.

Other dictionary words

English
  • Walrus

More translations in the German-English dictionary.