"Waltham" translation into Hungarian

EN

"Waltham" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Waltham" in context.

Context sentences for "Waltham" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most competent, if humorless, analysis of Rumfoord's class is, beyond question, Waltham Kittredge's The American Philosopher Kings.
Rumfoord osztályának legmegbízhatóbb, noha humortalan elemzését Waltham Kittredge adja Az amerikai filozófuskirályokban.
EnglishJohn and his two comrades, with the horse, went away, as if towards Waltham; the other in two companies, but all a little asunder, and went towards Epping.
John és két társa elindult a lóval, mintha Walthambe tartanának, a többiek pedig két csapatban, de mind szétszórtan, Epping felé mentek.
EnglishWaltham Kittredge often floundered in his The American Philosopher Kings, trying to translate the atmosphere of Rumfoord's class into words.
Waltham Kittredge Az amerikai filozófuskirályok lapjain bizony nemegyszer összezavarodott, amikor szavakba próbálta foglalni Rumfoord osztályának légkörét.
EnglishThe captain also (for so they now called him), and his two fellow-travellers, laid aside their design of going to Waltham, and all went together.
A kapitány, mert most már így nevezték, két útitársával lemondott arról a tervéről, hogy Walthambe menjen, tehát valamennyien együtt folytatták útjukat.
EnglishWith this certificate they removed, though with great reluctance; and John inclining not to go far from home, they moved towards the marshes on the side of Waltham.
Ezzel az írással, bár vonakodva, de felkerekedtek; mivel pedig John nem akart messze kerülni az otthonától, a Waltham mellett húzódó lápföld felé vonultak.

Other dictionary words

English
  • Waltham

Moreover, bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.