Synonyms (English) for "wane":

wane

Context sentences for "wane" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishall human emotions, though in many, mercifully, all emotion was on the wane.
Megmaradtak bennük az emberi érzések, habár sokukban kezdtek kihűlni a földi lázak.
EnglishThe force of such predictions never wane, until they are fulfilled-or circumvented!
- Az ilyen jóslatok sosem veszítik érvényüket, amíg be nem teljesednek... vagy meg nem hiúsulnak!
EnglishEverywhere that he went, he felt this presence, though in the light of day it tended to wane.
Ahová ment, érezte a jelenlétét, bár napvilágnál mintha eloszlott volna.
EnglishWe must not allow confidence to wane in Europe's institutions.
Nem hagyhatjuk, hogy az európai intézményekbe vetett bizalom megcsappanjon.
EnglishYou and Stettin have discovered that your abilities wax and wane, for unknown reasons.
Te és Stettin felfedeztétek, hogy a képességeitek valamilyen ismeretlen oknál fogva időnként apadnak.
EnglishThey stood side by side for a moment, watching the wax and wane of the coals of the fire.
Egy pillanatig egymás mellett álltak, és nézték, hogy izzanak és porladnak szét a széndarabok a tűzben.
EnglishIf time limits vary from one jurisdiction to another, consumer confidence will wane quite considerably.
Ha a határidők joghatóságonként változnak, a fogyasztói bizalom elég jelentősen meg fog fogyatkozni.
EnglishOur magic has dissipated in the wane of time.
Varázserőnk összezsugorodott az idővel együtt.
EnglishThe light of the Evenstar does not wax and wane.
Az Esthajnalcsillag fénye nem halványul el.
EnglishCroatia's accession to the European Union must not be delayed; Member States' support for enlargement must not wane.
Horvátország felvételét az Európai Unióba nem szabad halogatni, a tagállamok támogatása az Unió bővítésére vonatkozóan nem lankadhat.
EnglishAnd now: the afternoon is on the wane!
EnglishAgain the day had begun to wane.
Englishto be on the wane
EnglishGood use of all the opportunities must be made to ensure that attention to the issue does not wane, both at European level and, more importantly, at international level.
Minden lehetőséget jól kell kihasználni, hogy a figyelem a kérdésben sem Európai, és, ami még fontosabb, sem nemzetközi szinten ne lankadhasson.
EnglishAs he waited, he watched the races drift apart as he knew they must in time, and the power of the Druid Council wane as their interest in the races grew lax.
Várakozás közben látta, hogy a fajok eltávolodnak egymástól, és hogy a Druidatanács ereje is hanyatlani kezdett, amikor csökkent érdeklődésük a fajok iránt.