EN waning
volume_up
{noun}

waning (also: diminution, shrinkage, ullage, wane)

Synonyms (English) for "wane":

wane

Context sentences for "waning" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfterglow gave way to dark night and the waning half-moon started down the sky.
Az alkonyatot felváltotta a sötét éjszaka, és a félhold elindult lefelé az égbolton.
EnglishThe mind-wrenching sight of naked space fills me with mild but waning interest.
A puszta űr észbontó látványa engem csak csekély, és gyorsan múló érdeklődéssel tölt el.
EnglishThen in the late hours of the waning afternoon, the Northland army attacked again.
Majd a kései délutánban az északföldi hadsereg ismét támadásba lendült.
EnglishThose words refer to repetition, and strongly imply a waxing and a waning.
Ezek a szavak ismétlődésre utalnak, melyek erősödő és gyengülő komponensekből állnak.
EnglishShe tried to smile at him, but the effort to talk had exhausted her waning strength.
Hart megpróbált Samre mosolyogni, de az erőfeszítés felemésztette minden erőtartalékát.
EnglishI know the calls have become an important part of his waning life.
Tudom, hogy ezek a telefonok hamarosan véget érő életének fontos részévé váltak.
English(PL) Madam President, in India repression aimed at Christians is showing no signs of waning.
(PL) Elnök asszony, Indiában a keresztények elnyomása továbbra sem látszik enyhülni.
EnglishHe stepped outside the Great Temple in the waning afternoon of Yavin 4.
Kiment a Nagy Templomból, és végignézett a Yavin 4 alkonyi dzsungelén.
EnglishBehind her, the fire gasped and died into a waning glow.
Mögötte a tűz még pislákolt, azután kialudt, és sötétség borult a tisztásra.
EnglishGreat holes had been eaten into its sides, and there was a red hell inside, waxing and waning.
Az oldalába hatalmas lyukakat égetett a tűz, a belseje elolvadt, szétfolyt, akár egy vörös pokol.
EnglishSimon yielded two steps to the pressure, he gave ANDRE NORTON 242 another quickly as if his strength were waning.
Engedett két lépést, majd gyorsan egy harmadikat is, mintha fogytán lenne az ereje.
EnglishAnd then, about a week after that first visit, just as Harvey's hope was waning, his watchfulness was rewarded.
Felpillantott és Rictust látta, aki éppen akkor lebegett le a felhők közül.
EnglishI took the meditation card out of the hospital, into the waning night, but not for a drive in the desert.
- Nagyon is - mondtam, és elindultam a kártyával a sötét éjszakában.
EnglishThe light was waning fast, the twilight of spring so quick.
Sebesen fogyott a fény, tavasszal nem tart sokáig az esthajnal.
EnglishWith headlines like that, the markets have no choice But the leaders of men, their power waning...
Az ilyen főcímekkel a piacoknak nincs választása- De az emberek vezetői, érezve, hogy erejük gyengül...
EnglishTheir running pace eventually slowed, speed waning as their fleet paws matched rhythm to the measured beat of the drum.
Tempójuk végül lelassult, a sebesség elhalt, puha mancsuk visszaállt a dob kimért ütemére.
EnglishFor a moment its shadow bobbed on the wall, waxing and waning.
Hirtelen sarkon fordult, és imbolyogva elindult.
EnglishCobb lowered the big bomber's nose once again, trying to build up his waning airspeed and regain full control.
Cobb ismét lenyomta a nagy bombázó orrát, ezzel sebességet nyerve, és növelve a gép kormányozhatóságát.
EnglishThe rim of the sun became sharply visible in the east and the waning night faded entirely in the western horizon.
Keleten élesen kirajzolódott a nap pereme, a megfogyott éjszaka végképp eltűnt a nyugati látóhatáron.
EnglishThe light outside was waning, some awful American crime series was on the television, and my head was sore.
Odakint egyre halványabb volt a fény, a tévében valami borzalmas amerikai krimisorozat ment, és sajgott a fejem.