"War Crimes" translation into Hungarian

EN

"War Crimes" in Hungarian

See the example sentences for the use of "War Crimes" in context.

Similar translations for "War Crimes" in Hungarian

war noun
Hungarian
to war verb
crime noun

Context sentences for "War Crimes" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was being set up exclusively for persons associated with the War Crimes Trials.
A háborús bűnösök perével kapcsolatban álló személyek számára létesítették.
EnglishThe warrants relate to 51 counts of alleged war crimes and crimes against humanity.
Az elfogatási parancsban 51 rendbeli háborús és emberiség elleni bűntett gyanúja szerepel.
EnglishCan the writing of this ghastly pageant be added to the list of my war crimes?
Hogy annak a förtelmes történelmi játéknak a megírását is a háborús bűneimhez lehet sorolni?
EnglishHans-Dieter Kassel, former SSMajor, wanted by two countries for war crimes.
Hans-Dieter Kassel volt SS őrnagy, két ország körözi háborús bűnökért.
EnglishWe are talking here about the perpetrators of horrific war crimes and genocide.
Itt rettenetes háborús bűnök és népirtás elkövetőiről van szó.
EnglishWAR CRIMES COMMISSION TO MAKE UP LIST OF PUBLIC ENEMIES GIVING FOYLE NUMBER ONE SPOT.
A HÁBORÚS BÛNÖKET KIVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELSÕ HELYEN VEGYE FEL FOYLE-T A KÖZELLENSÉGEK LISTÁJÁRA!
EnglishTerror is one of the most hideous crimes at par with genocide and war crimes.
A terrorizmus az egyik legförtelmesebb bűn, amely egyenértékű a népirtással és a háborús bűnökkel.
EnglishSo we managed to get two women judges on this war crimes tribunal.
Szóval sikerült két női bírót ültetnünk ebbe a háborús bűnök bíróságba.
EnglishDouble standards are also applied with regard to war crimes and restitution.
Kettős mércét alkalmazunk a háborús bűnökkel kapcsolatban is.
EnglishThere has also been some movement with regard to dealing with war crimes.
Történt némi előrelépés a háborús bűnök rendezése terén is.
EnglishThe courts should ensure that war crimes are addressed.
A bíróságoknak gondoskodniuk kell a háborús bűncselekmények megbüntetéséről.
EnglishYesterday, the EU Justice Mission opened its first war crimes trial in Kosovo.
Tegnap az Európai Unió igazságszolgáltatási missziója megkezdte az első háborús bűnösök tárgyalását Koszovóban.
EnglishWar crimes must be punished under international law, as has been said here many times.
A háborús bűncselekményeket a nemzetközi jog alapján kell megbüntetni, ahogy az már itt többször elhangzott.
EnglishWar crimes must never go unpunished, no matter where they occur.
A háborús bűnök - függetlenül attól, hogy hol követik el azokat - nem maradhatnak büntetés nélkül.
EnglishThis disgrace to humanity, these war crimes, must stop.
Véget kell vetni az emberi nem szégyenének, ezeknek a háborús bűnöknek.
EnglishThe perpetrators must be brought to justice and convicted of war crimes and crimes against humanity.
Megerősítem az ENSZ-hez és a kongói kormányhoz intézett felszólítást a vizsgálatok indításáról.
EnglishNot even those who committed war crimes during the Balkan War have been given such stiff sentences.
Ilyen súlyos büntetéseket a balkáni háborúban elkövetett háborús bűnökért sem róttak ki senkire.
EnglishFurthermore, we must ensure that war crimes trials are unbiased and impartial.
Ezenkívül biztosítanunk kell, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos perek elfogulatlan és pártatlan módon folyjanak.
EnglishIt is prolonging the war to treat these crimes as relative and allow their perpetrators impunity.
A háborút csak meghosszabbítja, ha ezeket a bűncselekményeket relativizáljuk, és elkövetőiket büntetlenül hagyjuk.
EnglishMy third point concerns the cooperation with the International War Crimes Tribunal in the Hague.
A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, a hágai nemzetközi büntetőtörvényszékkel történő együttműködésre vonatkozik.

Other dictionary words

English
  • War Crimes

Search for more words in the English-Esperanto dictionary.