"Warcraft" translation into Hungarian

EN

"Warcraft" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Warcraft" in context.

Context sentences for "Warcraft" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat was the first real-time strategy game from the World of Warcraft series.
Az volt az első valós idejű stratégiai játék, mely a World of Warcraft sorozat része.
EnglishThey are building an epic knowledge resource about the World of Warcraft.
Epikus tudás forrást építenek, a World of Warcraft-ról.
EnglishThey played dice games for 18 years, we've been playing Warcraft for 16 years.
Ők 18 éven át kockáztak, mi 16 éve Warcraft-olunk.
EnglishWhatever, it was done; the warcraft were on their own for the moment.
Akárhogy is, ennél többet nem tehetett az érdekükben; a hadihajók magukra voltak utalva, akárcsak maga.
EnglishYou know there's a reason why the average World of Warcraft gamer plays for 22 hours a week, kind of a half-time job.
Tudjátok, oka van annak, hogy egy átlagos W. of W. játékos hetente 22 órát játszik, szinte rész-munakidőben.
EnglishThe Sleeper instructed its own warcraft to flee, to do all they could to escape the oncoming blast-front of the Excession's inflation.
Utasította népes hajóhadát, tegyen meg mindent, hogy elkerülje a Holtpont feléjük lendül öklét.
EnglishSo, I looked at games like World of Warcraft, which is really the ideal collaborative problem-solving environment.
Ezért hát megnéztem olyan játékokat, mint pl. a World of Warcraft, ami ténylegesen az ideális együttműködő, problémamegoldó közeg.
EnglishSo, so far, collectively all the World of Warcraft gamers have spent 5.93 million years solving the virtual problems of Azeroth.
Ezért eddig, a W. of W. játékosok, összesen 5,93 millió évet töltöttek el Azeroth virtuális problémáinak megoldásával.
EnglishWe've been playing Warcraft since 1994.
EnglishPerhaps, it told itself as it brought another slumbering warcraft to wakefulness, the Excession would make everything all right.
Talán, mondogatta magának, ahogy egy újabb szenderg hadihajót lebegtetett féléber állapotban, talán a Holtpont mindent jóra fordít.
EnglishIt watched its distributed warcraft rise within the skein of real space; raptors within an infinite sky.
Figyelte a közeled aláz hadihajókat, ahogy egymás után emelkednek a valódi tér felszínére; a vérszagtól beszkült tudatú ragadozók gyülekeznek a konc körül.
EnglishThe General Systems Vehicle Uninvited Guest and a fleet of accompanying warcraft had been dispatched to rendezvous with the cold, dark, wandering mass.
A Váratlan Vendég nev RH egész flottányi kísérettel indult neki, hogy felkutassa a lustán sodródó, halott vasmagot.
EnglishThey have compiled more information about World of Warcraft on the Internet than any other topic covered on any other wiki in the world.
Több információt halmoztak fől a W. of W.-ról, mint bármely másik, az interneten lévő témáról, a világ bármely másik, wiki által lefedett, témájához képest.
EnglishThe Excession's expansion was localised; centred on the Sleeper Service itself but on a hugely broad front that encompassed all its distributed warcraft.
Meghatározták a Holtpont expanzióját; a Hálószakaszra összpontosít, de eléggé széles fronton, hogy vele együtt a teljes hadiflottát is leradírozza a színrl.
EnglishSo for every digital renegade that is revolting in the streets of Tehran, there may as well be two digital captives who are actually rebelling only in the World of Warcraft.
Ezért minden egyes digitális hitehagyottra, aki Teherán utcáin lázad, juthat akár 2 digitális fogoly is, akik kizárólag a World of Warcraft világában lázadnak.

Other dictionary words

English
  • Warcraft

In the German-English dictionary you will find more translations.