"Warner" translation into Hungarian

EN

"Warner" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Warner" in context.

Context sentences for "Warner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWarner.
Ha volt valami probléma akkor az az volt, hogy akinek dolgoztam az Elaine apja volt.
EnglishI've just gotten this deal with Warner Brothers, and it's going to keep me busy day and night.
Most szerződtem le a Warner Brothersszel és éjjel-nappal ezen dolgozom.
EnglishIt's not as good as Warner Brothers, but better than that damned exercise show in the morning.
Nem olyan jó, mint a Warner-rajzfilm, de sokkal jobb, mint az az átkozott reggeli tornaműsor.
EnglishThe rights to the song Happy Birthday are supposedly owned by the North American company Warner.
A Happy Birthday dal jogai feltételezhetően az észak-amerikai Warner vállalat tulajdonát képezik.
EnglishAgain, in the '30s, Warner Brothers, RKO did that for you.
A 30-as években a Warnes Bros, az RKO ezt is elvégezte helyettünk.
EnglishI TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time.
'Én mindig felTiVozom a dolgokat a Time Warner DVRomra.' :)
EnglishBut Mr Warner has said, Hell! what did it matter, anyway?
Én annak örülök a legjobban, hogy együtt fogunk reggelizni.
EnglishGrinning like Cary Grant, he leaned toward Hilary and said, We've got the deal with Warner Brothers.
Cary Grantes mosolyával odahajolt Hilaryhez, és így szólt: - Megvan a megállapodás a Warner Brothersszel.
EnglishMr Warner was a live wire but quite a likeable person.
Heteken át minden estét a berendezkedéssel töltöttek.
Englishcried Ace Merrill in his best Warner Wolf voice.
- Zamek! - dörögte Warner Wolf utánzatú hangon
EnglishLet me head aft for a smoke, and then we'll roll the videotape, he said, sounding like Warner Wolf on WCBS New York.
Hadd menjek hátra egy bagóra, aztán megkeresem, és levetítjük azt a videokazettát ígérte meg nagylelkűen.
EnglishWarner, I have never slept with Elaine.
Mr. Warner, soha nem feküdtem le ELaine-nel.
EnglishWell ... good luck with Warner Brothers.
És... sok szerencsét a munkájához Warnerékkel.
EnglishWarner, you're gonna hear from me.
Hát, Mr. Warner, még hallani fog rólam.
EnglishUsed by permission of WARNER BROS.
Eccer még a világ a lábainál fog heverni, mi?
EnglishWarner-- - Excuse me.
- Akkor mond Mr. Warner-nek - Megbocsát.
EnglishBut we are talking about Warner Brothers worlds, MGM lifetimes, and every second of those are illusions and imaginations.
Csakhogy mi a Warner Brothers világairól meg MGM-létidőkről dumálunk, azoknak pedig minden másodperce illúzió, képzeletbeli.
EnglishMr Warner gave golden reports of him.
Vicces lenne, fikusz a hálószobában.
EnglishAre we to take this to mean that, for example, Warner Brothers would work together with ISPs almost like deputy sheriffs?
Ezt vajon úgy kell értenünk, hogy például a Warner Bros úgy működjön együtt az internetszolgáltatókkal, mint egy helyettes seriff?
EnglishIt's Bill Warner at the bureau.

Other dictionary words

English
  • Warner

Search for more words in the English-Korean dictionary.