"Warsaw" translation into Hungarian

EN

"Warsaw" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Warsaw" in context.

Context sentences for "Warsaw" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI met him at a New Year's Eve party in Warsaw during the war, the start of 1944.
A háború alatt, 1944 elején találkoztam vele egy varsói szilveszteri mulatságon.
EnglishNothing surprising, though the piece on the Warsaw Pact was a little interesting.
Semmi különöset nem írtak, a Varsói Szerződésről szóló cikk viszont tanulságos volt.
EnglishWhat you see is a letter dispatched to Warsaw last week by the Pope of Rome.
Amit látnak, az egy levél, amelyet a pápa írt a varsói kormánynak a múlt héten.
EnglishBut if this is the back door into the Warsaw Pact-hell, KGB's gotta know, right?
De ha ez a Varsói Szerződés hátsó ajtaja A KGB csak tud róla, hogy mi folyik ott, nem?
EnglishPresident Grushavoy arrived in Warsaw with the usual pomp and circumstance.
Grusavoj elnököt az államfőknek kijáró felhajtás fogadta a varsói repülőtéren.
EnglishWell, while I was in Warsaw, I heard about a man who never once lost a game.
Amíg Varsóban voltam, hallottam egy emberről, aki még egyetlen játékot sem vesztett.
EnglishOur situation, such as in Warsaw, is difficult, edging towards disastrous.
A helyzetünk - csakúgy mint Varsóban - bonyolult, a végzetesség szegélyezi.
EnglishNot so private that Warsaw didn't forward it to Moscow, Ritter objected.
Annyira azért nem volt privát, hogy Varsó ne továbbítsa Moszkvának tiltakozott Ritter.
EnglishIn addition, Frontex, of which so much is expected, is based in Warsaw.
Ezen felül a Frontexnek, amelytől oly sokat várnak, szintén Varsóban van a székhelye.
EnglishThere are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.
Még mindig vannak olyan kerületek Varsóban, ahol nincsenek megfelelő egyetemi olvasószobák.
EnglishFor damned sure he'd be hearing from one of them before he stepped off the plane at Warsaw.
Az biztos, hogy hallani fog felőlük, mielőtt leszállna a gépről Varsóban.
EnglishMay I take this opportunity to remind you that it fell in Warsaw.
Hadd emlékeztessem önöket arra ezen alkalomból, hogy az Varsóban omlott le.
EnglishWhen the Soviet Union and the Warsaw Pact disappeared, this NATO lost its raison d'être.
Amikor a Szovjetunió és a Varsói Szerződés megszűnt, ez a NATO elveszítette létjogosultságát.
EnglishThis is different, Mr Daul, from the paper which the PPE-DE recently concluded in Warsaw.
Daul úr, ez eltér attól a dokumentumtól, amelyet a PPE-DE a közelmúltban Varsóban elfogadott.
English(PL) Mr President, today I would like to speak of an incident that recently took place in Warsaw.
(PL) Elnök úr, ma egy, nemrégiben Varsóban lejátszódott eseményről szeretnék beszélni.
EnglishHe was still the mythical card-player I'd met in Warsaw.
Még mindig ugyanaz a titokzatos kártyajátékos volt, akivel Varsóban találkoztam.
EnglishI appeal to the Polish Government in Warsaw, and in particular to Mr Tusk, the Prime Minister.
A Varsóban székelő lengyel kormányhoz, s különösen a miniszterelnökhöz, Tusk úrhoz folyamodok.
EnglishIn Warsaw I see a line of people queuing for a bowl of soup every day.
Varsóban azt látom, hogy nap mint nap hosszú sorban sorakoznak az emberek egyetlen tányér levesért.
EnglishI hadn't yet been to Warsaw, hadn't yet met with brother Hoess.
Akkor még nem jártam Varsóban, nem ismerkedtem meg Hoess testvérrel.
EnglishYou represent a country where people took a stand against the invasion by Warsaw Pact troops.
Olyan országot képvisel, ahol az emberek kiálltak a Varsói Szerződés csapatainak inváziója ellen.

Other dictionary words

English
  • Warsaw

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swahili-English dictionary.