"Washington" translation into Hungarian

EN

"Washington" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Washington" in context.

Context sentences for "Washington" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Ambassador had served many years in Washington, and knew much of Americans.
A nagykövet már hosszú évek óta szolgált Washingtonban, és sok amerikait ismert.
EnglishOkay, I'll call Washington for authorization to get some aviators on the team.
- Oké, felhívom Washingtont, hogy hagyjanak jóvá néhány pilótát az osztag mellé.
EnglishHe called Friday and said he'd found a new tax THE FIRM 395 firm in Washington.
Pénteken telefonált és közölte velem, hogy talált magának új céget Washingtonban.
EnglishI'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
Biztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.
EnglishEven Washington has said that relations between the two countries have improved.
Még Washington is úgy nyilatkozott, hogy javultak a két ország közötti kapcsolatok.
EnglishTrying to fly out of Dulles or National Airport in Washington is too dangerous.
Azok hamarosan a teljes arzenáljukat bevetik, hogy elcsípjék a szökevényeket.
EnglishTomorrow, I shall leave Washington; and the day after, I shall be at Morganton.
- Holnap tehát elindulok Washingtonból, holnapután pedig Morgantonban leszek.
EnglishNow he had to let Washington know what the Chinese Foreign Minister had said.
Még tájékoztatnia kellett Washingtont arról, amit a kínai külügyminiszter mondott.
EnglishWe have barely two months and one week to begin negotiations with Washington.
Alig két hónapunk és egy hetünk van a Washingtonnal való tárgyalások megkezdéséig.
EnglishI was recently in Washington having meetings with the members of the Congress.
Nemrég Washingtonban voltam és megbeszéléseken vettem részt a kongresszus tagjaival.
EnglishToday, on the eve of the international meeting in Washington, it is a real time bomb.
Ma, a washingtoni nemzetközi megbeszélés előestéjén ez egy igazi időzített bomba.
EnglishHe's sending his J-2 down to brief us in on what he's got from Washington.
Ideküldi a J-2-esét, hogy tájékoztasson minket arról, amit Washingtonból kapott.
EnglishAt the meeting in Washington this weekend, there was also talk about coordination.
Az e hétvégi washingtoni találkozón a koordinációról is folytak tárgyalások.
EnglishThat the office in Washington might be tapped by the FBI was something else again.
Az megint más tészta, hogy a washingtoni irodát esetleg lehallgatja az FBI.
EnglishI'm Gray Grantham with the Washington Post, and this is my assistant, Sara Jacobs.
Gray Grantham vagyok a Washington Posttól, ő pedig a kollégám, Sara Jacobs.
EnglishAnd, in the midst of the uproar, Elgin Washington said something wheedlingly to Trout.
És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Troutnak.
EnglishYou'll spend two weeks next winter in Washington at the American Tax Institute.
A jövő év telén két hetet Washingtonban, az Amerikai Adóügyi Intézetben fog eltölteni.
EnglishPast the screen of the open window, sirens wailed in the Washington night, Of course.
A nyitott ablak lehúzott redőnyén túl szirénák vijjogtak a washingtoni éjszakában.
EnglishI caught him watching me, and I thought at the time that I had seen him in Washington.
Észrevettem, hogy figyel, és akkor arra gondoltam, már láttam őt Washingtonban is.
EnglishA bride colonial gripped by ivy in the Georgetown section of Washington, D.C.
Gyarmati stílusú, repkény szorította téglaház Washington D. C. Georgetown negyedében.

Other dictionary words

English
  • Washington

More translations in the English-Japanese dictionary.