"Washington DC" translation into Hungarian

EN

"Washington DC" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Washington DC" in context.

Context sentences for "Washington DC" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA bride colonial gripped by ivy in the Georgetown section of Washington, D.C.
Gyarmati stílusú, repkény szorította téglaház Washington D. C. Georgetown negyedében.
EnglishSix months and I'm gonna be in Washington, D.C., protectin' the president.
Lee, adj nekem hat hónapot... és Washingtonban fogom védeni az elnököt.
EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Erre az eddig még példátlan találkozóra április 20-án és 21-én Washington, D.C.-ben kerül sor.
EnglishThe Holocaust Museum in Washington DC reckons that it is approximately a quarter of a million.
A washingtoni Holocaust Museum szerint hozzávetőleg negyedmillióról van szó.
EnglishAnd the first words that I spoke were in Washington, D.C., on the 20th anniversary of Earth Day.
És az első szavaimat Washingtonban ejtettem ki a Föld Napja 20. évfordulóján.
English(Laughter) This is a fact -- or, as we say in my hometown of Washington, D.C., a true fact.
Vagy, ahogy szülővárosomban, Washington D.C-ben mondjuk, egy igaz tény.
EnglishHe had an order to take his cruiser right to Washington, D.C., and the order had the word expedite on it.
A kapitány parancsot kapott, hogy vigye a cirkálót Washington D.C-be, mégpedig sürgős jelleggel.
EnglishIt's been deployed in Washington D.C. to track snow cleanup.
Washington D.C.-ben használták a hóeltakarítás követésére.
EnglishTo 'Rosey' Rosselli, Washington, D.C. was about 300 square miles surrounded by reality.
Rosey" Rosselli számára Washington D. C. nem is volt más, mint néhány száz négyzetkilométer a valóságtól körülvéve.
EnglishThe Commission will keep Parliament informed about the progress made at the Washington DC meeting.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet a Washington, D.C.-ben tartandó ülésen elért előrelépésről.
EnglishAn EU-US summit is held in Washington DC.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok csúcstalálkozót tart Washingtonban.
English'A young man named Frederick Clawson, in Washington, D.C.'
Egy Frederick Clawson nevű fiatalembert, Washingtonban.
EnglishThe International Monetary Fund (IMF) Interim Committee Board of Governors meets in Washington DC, USA.
A Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsának ideiglenes bizottsága Washingtonban (Egyesült Államok) ülésezik.
EnglishFrederick Clawson's happened to be Washington, D.C.
Frederick Clawson történetesen Washingtonban bukkant elő.
EnglishSome dreadful thing happened to people in Washington, D.C.
Washington D. C. rossz hatással volt az emberekre.
EnglishAnd I can understand him, because Washington, D.C. is so rich over there but they are not as healthy as Kerala.
Meg is tudom érteni, mert Washington, D.C. olyan nagyon gazdag ott, mégsem olyan egészséges, mint Kerala.
EnglishAnd usually my work, it takes me to Washington D.C.
És a munkám miatt többnyire Washingtonban vagyok.
EnglishAnd I handed out these postcards randomly on the streets of Washington, D.C., not knowing what to expect.
És véletlenszerűen szétosztogattam ezeket a levelezőlapokat Washington város utcáin, nem tudva, hogy mire számítsak.
EnglishMinister Fang had no idea that his dictation would be in Washington, D.C., in less than three hours.
Azt legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy a tollba mondott anyag három órával később már Washington D. C-ben lesz.
EnglishShe then rushed into Rick's office and told him some guy in Washington, D.C., was prying around the edges of Thad's secret identity.
Utána besietett Rickhez, és elmondta neki, hogy valami washingtoni fickó Thad titka körül szimatol.

Other dictionary words

English
  • Washington DC

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.