"wastage" translation into Hungarian

EN

"wastage" in Hungarian

EN wastage
volume_up
{noun}

wastage (also: discard, dross, end, garbage)
There was frightful wastage of food, especially bread.
Hihetetlen pazarlás folyt az élelmiszerrel, különösen a kenyérrel.
Of course there is wastage, but people are also being recruited to the public sector in various forms.
Persze nagy a pazarlás, és a közszférában jóval több embert foglalkoztatnak, mindenféle formában, mint kellene.
The aim of this directive is to increase this rate and to stop wastage, but it is also a question of making producers more responsible.
A rendelet célja az arány növelése és a pazarlás megállítása, valamint a gyártók felelősségének növelése.

Context sentences for "wastage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is difficult to say at the moment what the level of energy wastage is in the European Union.
Nehéz jelenleg megállapítani, hogy az Európai Unióban milyen magas az energiapazarlás szintje.
EnglishDaneel Olivaw stood amid the wreckage, gazing with apparently genuine sadness at the wastage of his kinfolk.
Daneel Olivaw egyenesen állt a roncsok között, szomorúan nézett társai maradványaira.
EnglishWe must combat the wastage of skills that is being seen repeatedly among migrant workers.
Küzdenünk kell a képességek elpazarlása ellen, amit a migráns dolgozók között újra és újra tapasztalunk.
EnglishThis is unacceptable, immoral wastage and must be curbed.
Ezt az elfogadhatatlan, erkölcstelen pocsékolást fel kell számolni.
EnglishHe was not disposed to look kindly on any wastage of his time, trivial matters, or unnecessary distractions.
Nem viselte valami jól, ha fölöslegesen rabolták az idejét, vagy értelmetlen dolgokkal kellett foglalkoznia.
EnglishThe European Union must take urgent measures to resolve the two issues of excessive water consumption and water wastage.
Az Európai Uniónak sürgősen intézkednie kell a túlzott vízfogyasztás és a vízpazarlás megállítása érdekében.
English. - (DE) We have struggled to get the wastage and misuse of money under control ever since the EU began.
írásban. - (DE) Az EU kezdetei óta küzdünk azért, hogy a pazarlást és a pénzeszközök rossz felhasználását ellenőrzés alatt tartsuk.
EnglishWhat also matters a great deal to us is to put an end to the wastage that is occurring everywhere in the existing network structures.
Továbbá nagyon lényeges számunkra, hogy véget vessünk a pazarlásnak, amely a meglévő hálózati struktúrákban mindenhol tapasztalható.
EnglishThis case has also demonstrated that energy wastage must be reduced and the emphasis gradually placed on renewable energy.
Ez az eset is bebizonyította, hogy csökkenteni kell az energiapazarlást, és a hangsúlyt fokozatosan át kell helyezni a megújuló energiaforrásokra.
EnglishAll of these appliances - computers, televisions, mobile phones and household appliances - also result in the wastage of what are at times scarce raw materials.
E készülékek - televíziók, mobiltelefonok és háztartási cikkek - mindegyike az esetenként szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagok pazarlását is eredményezi.
EnglishThe Socialist heavy-industry facilities and tower blocks that are home to hundreds of thousands and which are so characteristic of the region have become symbols of energy wastage.
A szocialista nehézipari létesítmények és a térségben oly jellemző, százezreknek otthont adó panelházak az energiapazarlás szimbólumaivá váltak.
EnglishAs a result, the core of today's problems consists in bureaucracy, wastage of billions of euros and - yes - mistakes in the political recruitment of Europe's elites.
Ennek eredményeként a mai problémák központi kérdése a bürokrácia, euro-milliárdok pazarlása, és - igen - az európai elit politikai "toborzásában” elkövetett hibák.
EnglishIt will put an end to the wastage of funds, estimated at almost EUR 400 000 per year, which results from the coexistence of national patents and European patents.
Ez véget vet a pénzek elpazarolásának, aminek összegét közel 400 000 euróra becsülik évenként, és ami a hazai és az európai szabadalmak együttes meglétének a következménye.