EN waste
volume_up
{noun}

waste (also: heath, wilderness, barren, wild)
The sea stretched in a desolate, restless waste to the horizon in every direction.
A látóhatár széléig, mint kihalt, sivár pusztaság, mindenfelé tenger nyújtózkodott.
Egy végtelen pusztaság.
It needed but this to complete the grim suggestive- ness of the barren waste, the chilling wind, and the darkling sky.
Mintha csak ez hiányzott volna a hideg szél és a sötétedő égbolt mellé, hogy teljessé tegye a holt pusztaság képét.
It is a waste for those of us who were relying on their contribution.
Ez veszteség mindannyiunk számára, mindazok számára, akik számítunk a munkájukra.
No waste, wherever the hell it came from, he figured.
Nem nagy veszteség, akárhonnan a pokolból került ide.
The trouble is, killing myself wouldn't be a waste.
A baj csak az, hogy ha végzek magammal, az nem lesz veszteség.
waste (also: common)
volume_up
parlag {noun}
waste (also: discard, dross, end, garbage)
This should include comprehensive support - the management of radioactive waste and dangerous waste.
Ez átfogó támogatást jelent - a radioaktív hulladék és a veszélyes hulladék kezelését.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
A legfontosabb érdeme az irányelvnek a hulladék-hierarchia elfogadása.
Waste containing asbestos is hazardous waste.
Az azbesztszálakat tartalmazó hulladék veszélyes hulladéknak minősül.
waste (also: downcomer)
waste (also: drain, spout)
The ERDF Operational Programme 'Environment' co-finances nine waste water projects.
Az ERFA környezetvédelem elnevezésű operatív programja kilenc szennyvíz-projektet finanszíroz.
( M ) EQUIPMENT FOR REMOVING WASTE WATER WHICH FULFILS THE CONDITIONS FOR THE AUTHORIZATION OF SLAUGHTERHOUSES ;
m) a szennyvíz eltávolítására szolgáló berendezés, amely megfelel a vágóhidak engedélyezési feltételeinek;
These projects relate to the construction and/or modernisation of waste-water treatment plants and sewage networks.
E projektek a szennyvízkezelő telepek és szennyvíz-hálózatok kivitelezéséhez és/vagy korszerűsítéséhez kapcsolódnak.
. - Madam President, discards are an appalling waste.
. - Elnök asszony, a visszadobás felháborító pazarlás.
For a start, we should be cutting unnecessary waste and expenditure.
Kezdhetnénk például a szükségtelen pazarlás és a felesleges kiadások visszaszorításával.
And the disciples seeing it had indignation, saying: To what purpose is this waste?
Ennek láttára a tanítványok bosszankodtak: "Mire való ez a pazarlás?
waste (also: impairment)
waste (also: refuse, spoil)
volume_up
meddő {noun}
waste (also: refuse, scrap, spoilage, wastrel)
volume_up
selejt {noun}
waste (also: relief tube)
waste (also: thrum)
waste
waste
waste
waste
waste
waste
waste
waste
How could anyone respect such a wasted and worthless worm as I?
Ki tisztelne egy ilyen értéktelen férget, mint amilyen én vagyok?
waste
Too many funds have not been used, too many have been wasted on measures and projects which have produced no results.
Túl sok pénzalap maradt felhasználatlan, túl sokat fecséreltünk el olyan intézkedésekre és projektekre, amelyek nem jártak semmilyen eredménnyel.
So what we find is that there is this great deal of wasted crisis information because there is just too much information for us to actually do anything with right now.
Fel kell ismernünk, hogy adódik egy rakás felhasználatlan tudósításunk, mert egész egyszerűen túl sok a beérkező információ ahhoz, hogy feldolgozzuk.
waste
waste
The time publicly designated as a period of reflection was wasted.
Kárba veszett az idő, amit nyilvánosan gondolkodási időszaknak szántak.
Ez a színház éppúgy kárba veszett, mint a zene.
Mennyi kárba veszett pénz feküdt itt.
waste
Idő és pénz pocsékolás.
És tiszta pocsékolás.
Micsoda pocsékolás.
waste (also: rangeland)
volume_up
puszta {noun}
(Laughter) But I would suggest that innovation without imitation is a complete waste of time.
(Nevetés) Azt viszont állítom, hogy az újítás utánzás nélkül puszta idővesztegetés.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
A saját forrásokra és uniós adókra vonatkozó javaslatok részletezése puszta időpazarlás.
The barren waste stretched to the distant horizon.
A puszta terület messze elhúzódott végig a horizonton.
waste
waste
Even if there is nothing left but desert waste, he said, I should want to be there, to see dune folding upon dune, he went on.
Ha már nem lesz más, csak sivatag mondta , én akkor is ott akarok lenni, hogy lássam a dűnék vonulását.
waste
waste
waste

Context sentences for "waste" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese things couldn't touch me, even as they crawled over me to devour the waste.
Nem érhettek hozzám, még akkor sem, amikor rajtam másztak át salakot habzsolni.
EnglishHe rose from the bed and deposited the trash in the waste basket beside the desk.
Felállt az ágyról, az íróasztal melletti papírkosárba pottyantotta a gombócot.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Ez az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
EnglishBut again, no: Bernard considered that Electro-magnetic Golf was a waste of time.
De ismét csak nem: Bernard úgy vélte, az elektromágneses golf tiszta időpocsékolás.
EnglishBeside him, his good friend Andemel sighed and said, Such a waste of good wine.
Jó barátja, Andemel állt meg Sabrast mellett, és elkeseredetten felsóhajtott.
EnglishIt lays down that slurry processed into biogas suddenly becomes a waste product.
Kimondja, hogy a biogázzá átalakított hígtrágya ezentúl hulladéknak minősül.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Európa átlátható hierachiát hozott léte a hulladékról szóló új keretirányelvében.
EnglishOh, of course, my brothers and I have time to waste, sending little devils around!
Azt hiszi, ráérünk mi, én meg a testvéreim, krampuszokat küldözgetni ide-oda?
EnglishOr had she lain there with her waste seeping out in the heat of this awful old room?
Vagy csak itt hagyták főni a saját salakjában, ebben a rettenetes, régi szobában?
EnglishIt'll take me an hour to get to Andrews, and I cannot afford to waste an hour.
- Mert túl sok a tennivalóm, tábornok, és a helikopter rádiójával nem sokra mennék.
EnglishHe tossed it in the waste-basket and poured black coffee into a plastic cup.
A szemétkosárba dobta a süteményt, és kávét töltött magának egy plasztikcsészébe.
EnglishTaste, and weep bitter tears, for the waste I shall do to your pretty things!
Ízleld és sírj keserű könnyeket a kárért, amit a holmijaid között okozni fogok!
EnglishI was the page from yesterday's calendar crumpled at the bottom of the waste basket.
Egy szemétkosár mélyére dobott, összegyűrt tegnapi oldala voltam egy naptárnak.
EnglishAnd they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Azt kérdezték: "Akarná Ön, hogy nukleáris hulladéktároló legyen a környékükön?"
EnglishIt was Tesla who looked up; Howie didn't waste valuable energy in the attempt.
Tesla volt az, aki felnézett; Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre.
EnglishDawson... but if I were you, I wouldn't waste any more of my time.
Sajnálom, Mrs. Dawson... én a maga helyében nem pazarolnám tovább az időmet.
EnglishOh, but that would be very silly and a complete waste of time, cried Mrs.
Jaj, nem, az butaság lenne: minek pocsékoljuk az időt? kiáltotta Mrs. Swettenham.
EnglishAnd your wife has a quaint habit of throwing her stubs into the waste basket.
És a feleségének megvan az a furcsa szokása, hogy a csikkeket a papírkosárba dobja.
EnglishIt is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
Nagyon összetett hulladékáramról van szó, amely számos veszélyes anyagot tartalmaz.
EnglishThere would be screams, disbelief, attempts to revive; all a waste of time.
Lesz sikoltozás, hitetlenkedés, megpróbálják feléleszteni - időfecsérlés az egész.