"Waste Framework Directive" translation into Hungarian

EN

"Waste Framework Directive" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Waste Framework Directive" in context.

Context sentences for "Waste Framework Directive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, I was the rapporteur recently on the Waste Framework Directive.
Példaként elmondanám, hogy a közelmúltban a hulladékokról szóló keretirányelv előadója voltam.
EnglishThe second thing I want to mention is connected with the Waste Framework Directive.
A második dolog, amiről említést szerettem volna tenni, a hulladékkezelési keretirányelvhez kapcsolódik.
English. - The second reading on the Waste Framework Directive represents a wasted opportunity.
írásban. - A hulladékokról szóló keretirányelv második olvasata nem más, mint egy elszalasztott lehetőség.
English. - The new Waste Framework Directive has set up a five-step hierarchy for waste management.
a Bizottság tagja. - A hulladékokról szóló új keretirányelv egy ötlépéses hierarchiát állított fel a hulladékkezelésben.
English(HU) Madam President, in its present form, unfortunately, the Waste Framework Directive threatens the expansion of biogas use.
(HU) Kedves elnök asszony! A hulladék-irányelv jelen formájában sajnos veszélyezteti a biogáz-felhasználás elterjedését.
EnglishUnder the Waste Framework Directive, Member States are obliged to introduce by 2015 separate collections for paper, metal, plastic and glass.
A hulladékokról szóló keretirányelv értelmében a tagállamoknak 2015-re be kell vezetniük a papír, a fém, a műanyag és az üveg szelektív gyűjtését.
EnglishIt should be addressed in that regulation as the Waste Framework Directive is not the right place to regulate the use of catering waste.
Ezzel a problémával ezen a rendeleten belül kell foglalkozni, hiszen az élelmiszer-hulladék alkalmazásának szabályozására a hulladék-irányelv nem a megfelelő hely.
EnglishTwo existing directives on hazardous waste and on waste oils were repealed and their provisions transferred to the Waste Framework Directive.
Két, a veszélyes hulladékokról és a hulladékolajokról szóló irányelvet helyeztek hatályon kívül, és rendelkezéseiket a hulladékokról szóló keretirányelv vette át.
English. - Madam President, following your ruling that there is no time for points of order, I will continue with my speech on the Waste Framework Directive.
előadó. - Elnök asszony, az Ön döntését követve, miszerint nincs időnk az ügyrendi javaslatokra, a hulladékokról szóló keretirányelvvel folytatom.

Other dictionary words

English
  • Waste Framework Directive

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.