"Watson" translation into Hungarian

EN

"Watson" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Watson" in context.

Context sentences for "Watson" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.
Watson úr fordult hozzám ebben az ügyben, én pedig alaposan meg akarom vizsgálni.
EnglishThat elevator's a bitch to keep runnin, Watson said, jerking his thumb at it.
Kurva nehéz ezt a liftet működésben tartani mondta Watson, és az akna felé bökött.
EnglishMy dear Watson, said a voice, you have not even condescended to say good-morning.
-Kedves Watson - szólalt meg valaki -, még annyit sem mond, hogy jó reggelt?
EnglishMy world is the world of people like Amory Lovins, Janine Benyus, James Watson.
Az én világom olyan emberek világa, mint Amory Lovins, Janine Benyus, James Watson-é.
EnglishWatson's words faded away to a comforting drone as they mounted the stairs.
Watson szavai kellemes dörmögéssé halkultak, amint felfelé indultak a lépcsőn.
EnglishI very much enjoyed, I must say, working with Mr Watson who is a very exacting man.
Meg kell mondanom, nagyon élveztem a munkát Watson úrral, aki nagyon akkurátus ember.
EnglishAh, my dear Watson, said he, striding into the room, I am very delighted to see you!
-Nagyon örülök, hogy újra láthatom, kedves Watson - mondta a szobába lépve.
EnglishWatson -- I tell you straight, sir, that I don't like it.
Sehogy se tetszik nekem ez a dolog, doktor, őszintén megmondom, hogy sehogy se tetszik.
EnglishAh, Watson, said he, I hoped that I might not be too late to catch you.
-Kedves Watson - mondta -, reméltem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
EnglishQuick, quick; but it took him nearly three minutes to get on to Helmholtz Watson.
Gyorsan-gyorsan; de csaknem három percébe telt, míg beszélni tudott Helmholtz Watsonnal.
EnglishWatson, before whom you can speak as freely as before myself.
A maga esete szerfölött figyelemreméltó, és nagyon örülök, ha én is tanulmányozhatom.
EnglishWatson there would tell you that I was a nervous, sensitive boy at school.
Watson a megmondhatója, hogy már az iskolában is túlérzékeny, ideges kölyök voltam.
EnglishWatson.
De csak azért se mondok nekik semmit, sőt maga is ígérje meg, hogy senkinek sem szól.
EnglishPerhaps because it was so big, so simple, so elementary-my-dear-Watson.
Talán azért, mert oly nagy volt, oly egyszerű, és oly elemi (kedves Watsonom).
EnglishFreud, Jung, Skinner, Watson, Deucalion said, identifying each newly revealed face.
Freud, Jung, Skinner, Watson - azonosította Deucalion az ismeretleneket.
EnglishI don't think that I am a coward, Watson, but that sound seemed to freeze my very blood.
Watson, én nem tartom magam gyávának, de ez a hang megfagyasztotta ereimben a vért.
EnglishThere are cases enough here, Watson, said he, looking at me with mischievous eyes.
-Elég sok eset iratai vannak benne, Watson - mondta, és gonoszkodó pillantást vetett rám.
EnglishOkay, here's your furnace, Watson said, turning on a light in the dark, musty-smelling room.
Hát ez itt a kazán mondta Watson, és lámpát gyújtott a sötét, dohos helyiségben.
EnglishThey went to the stairs and paused there for a moment while Watson blew his nose again.
A lépcsőhöz mentek, és egy pillanatra megálltak, amíg Watson megint kifújta az orrát.
EnglishI am afraid, my dear Watson, that most of your conclusions were erroneous.
Attól tartok, kedves Watsonom, hogy a maga következtetéseinek többsége eredendően hibás.

Other dictionary words

English
  • Watson

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.