EN wave
volume_up
{noun}

volume_up
intés {noun}
wave (also: fling)
wave (also: flutter, wobbling)
wave (also: swag, swing, wobble, sway)
volume_up
ingás {noun}
wave (also: swag, swing, vibration, sway)
wave (also: undulation)
wave
wave
wave
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
Máskülönben Európa meg fog fulladni az illegális migrációs hullám következtében.
He studied the pattern of the brain wave carefully, but discovered no dysrhythmia.
Gondosan tanulmányozta az agyi hullám görbéjét, de nem talált ritmuszavart.
Musicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
A zenészek és színészek hozzájárultak a zöld gazdasági hullám elindításához.
wave
wave
wave
It looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
Úgy látszik, hogy a lengetés hatékonyabb stratégia, mint a másik.
wave
wave

Context sentences for "wave" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Thad felt a great wave of sympathy for Stark - in spite of everything he knew.
Thadet a rokonszenv hulláma öntötte el mindannak ellenére, amit tudott Komorról.
EnglishThere was a huge, booming cough, and the shock wave threw Kinson against the wall.
Hatalmas, bömbölő köhögés hallatszott, és a lökéshullám a falhoz csapta Kinsont.
EnglishA wave erased it as Yugo Amaryl came in through the connecting e-stat portal.
Az ajtóra szerelt műszerek között áthaladva Yugo Amaryl ügetett be a helyiségbe.
EnglishYour suit-lights were blinking and you were moaning for help on the micro-wave.
Az űrruhád fényei vakítóak voltak, és a mikrohullámon segítségért könyörögtél.
EnglishIt was the best he could do to bind her to the ground before the fifth wave hit.
Ennél jobban nem tudta a földhöz rögzíteni a fint az újabb árhullám érkezése előtt.
EnglishFoyle went directly to the controls, sat down and switched on his micro-wave set.
Foyle egyenesen a vezérlőhöz ment, leült, és bekapcsolta a rövidhullámú adó-vevőt.
EnglishIf the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Ha a felvázolt rendszert valóban bevezetnénk, azzal csődsorozatot indítanánk el.
EnglishA little wave of uneasiness seemed to sigh through the room like an evil breeze.
Mintha baljóslatú szellő sepert volna végig és borzongatta volna meg a jelenlevőket.
English'As hard as you possibly can, when I wave from the top of the dune over there.
Amilyen ersen csak tudod, amikor majd jelt adok annak a dnének a tetejérl ott, ni!
EnglishIts a long time since anybody listened to the police short wave for amusement.
Rég volt, amikor az emberek szórakozásból hallgatták a rendőrségi rövidhullámú adót.
EnglishThe sensation had come on suddenly, like an inner wave of panic, a faceless terror.
Az érzés váratlanul tört rá, mint egy pánikroham, egy megmagyarázhatatlan rettegés.
EnglishKing Casmir dismissed Rosko with a wave, then asked Visbhume: What is your news?
Casmir király egy intéssel elbocsátotta Roskót, majd Visbhume-hoz fordult.
EnglishAll clear, the lieutenant whispered with a reassuring wave as we started.
Minden tiszta suttogta a hadnagy megnyugtató kézlegyintéssel, ahogy elindultunk.
EnglishThey put you into a spacesuit and cast you adrift with your micro-wave on.
Aztán űrruhába bújtattak, és kiraktak az űrbe a mikrohullámú adó-vevőddel együtt.
EnglishAs soon as the wave began to recede, he let go and floundered over to Satima.
Ahogy kezdett visszahúzódni, a fiú elengedte a fát, és visszament Satimához.
EnglishCassander looked toward the palace, and seeing no one, gave a flippant wave of the hand.
Cassander a palota felé nézett, és mivel nem látott senkit, hanyagul legyintett.
EnglishAt Century House, the uniformed security guard recognized him with a wave and a smile.
A Century House-ban az egyenruhás őr széles mosollyal és karlendítéssel üdvözölte.
EnglishYou score one good wave at Pipe Masters... and you'll get sponsored just like her.
Elkapsz egy csodás hullámot a bajnokságon... és téged is szponzorálni fognak, mint őt.
EnglishIn addition to this, the locals are rightly fearful of a wave of refugees from Kosovo.
Ezen kívül a helyiek jogosan félnek egy ellenőrizetlen koszovói menekülthullámtól.
EnglishWhen the first wave of attackers was at the opening, he sent the Druid fire into them.
Amikor a támadók első hulláma megjelent a résben, rájuk küldte a druida tüzet.