"wax" translation into Hungarian

EN

"wax" in Hungarian

volume_up
wax {noun}

EN wax
volume_up
{noun}

wax (also: blow-up, blowup, fume, tantrum)
wax
volume_up
viasz {noun}
The wax had solidified sufficiently to permit the turning over of the body.
A viasz már eléggé megszilárdult ahhoz, hogy kibírja a holttest átfordítását.
Not a testicle; a pink ball, like a lump of plasticine, or wax.
Nem nemi szerv volt, hanem golyócska, olyan, mint egy darabka gyurma vagy viasz.
The smell of tobacco and wax and of pungent food was close and hanging in the air.
Az állott levegő fojtós volt a dohány, a viasz és a zsíros étel szagától.

Synonyms (English) for "wax":

wax

Context sentences for "wax" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI sat up, and I pushed my thumb beneath the folded paper and broke the wax seal.
Felültem, az összehajtott papír alá dugtam a hüvelykujjamat, és feltörtem a viaszt.
EnglishI can find wax flowers easily enough, but a green malachite table isn't so common.
Viaszvirágot könnyű találni, de malachitasztalkát nem mindennap lát az ember.
EnglishWith faces of wax the immediate family had received each grieving relative or friend.
A legszűkebb család viaszmerev arccal fogadta a rokonok és barátok kondoleálását.
EnglishA saucer had been set beneath the latter candle to catch the melting wax when it fell.
A lefelé mutató gyertya alá kistányért tettek, hogy felfogja a csöpögő viaszt.
EnglishHe was braced to the doorframe by four hooked fingers made of white wax.
Egy férfi támaszkodott az ajtókerethez négy fehér, viaszból készült horgas ujjal.
EnglishA lamp gone out, a candle extinguished by the shiver of its own hot pool of wax.
Egy lámpa kialudt, egy gyertya elenyészett saját forró viasztócsájában.
EnglishHe and I worked on a case down here a couple of years agowhen Wax was chief of police.
Együtt dolgoztunk pár évvel ezelőtt egy ügyben, mikor Wax volt a rendőrfőnök.
EnglishHis eyeballs glared out of his face like marbles in the face of a melting wax statue.
Szemgolyói úgy guvadtak ki sebes arcából, mint üveggolyók egy olvadozó viaszbábuéból.
EnglishHaydock passed him a manila envelope sealed by metal clasp, glue, and wax over the flap.
Haydock rábízott egy fémkapcsokkal, ragasztóval és viasszal lezárt borítékot.
EnglishThe hall was arched and framed with great wooden beams that gleamed with polish and wax.
A magas, boltíves folyosót fényesre csiszolt-viaszkolt, hatalmas gerendák tagolták.
EnglishThe other stuff, crystobolite, is used to cook out the wax in an invested wax model.
A másik anyagot, a crystobolitot a viaszmodellek készítéséhez használják.
EnglishThe flesh was like the wax of ivory candles; only the eyes showed life.
Bőre olyan volt, mint elefántcsontszínű gyertyák viasza, csak a szemében volt élet.
EnglishThe wax coating the form had cooled, growing more opaque with every passing moment.
A viaszborítás kihűlt, s minden pillanattal egyre kevésbé látszott át.
EnglishWith his thumb, Cale popped the wax seal on his potion vial and gulped it down.
Cale felpattintotta az üvegcse viaszkupakját, és kiitta a tartalmát.
EnglishShe lighted it, let a little wax pour into a saucer and stuck the candle firmly to it.
Meggyújtotta, egy kis viaszt csöpögtetett egy csészealjra, és ráragasztotta a gyertyát.
EnglishMikelaus at once took them aside and began to polish them, using Filemon’s special wax.
Mikelaus azonnal nekilátott a pucoláshoz, Filemon különleges viaszát használva.
English'Plug your ears with wax, my boy and lash yourself to the mast,' he said.
Dugd be a füledet viasszal, fiam és kötözd magad az árbochoz mondta apám.
EnglishCandles burned low, their wax dripping and puddling on the metal holders.
A leégett gyertyák viaszkönnyei tócsákba gyűltek a fém gyertyatartókban.
EnglishThere was a bouquet of wax flowers under a glass shade on the malachite table.
A malachitasztalkán üvegvázában viaszból készült művirágok álltak.
EnglishThe eye sockets, ears, nostrils and gaping mouth were all cleaned and evened out with soft wax.
Szemüregét, fülét, tátva maradt száját kitisztították, s kiöntötték puha viasszal.