"we" translation into Hungarian

EN

"we" in Hungarian

volume_up
we {pron.}
HU
EN

we {pronoun}

volume_up
we (also: what)
As educationists, we have never asked for technology; we keep borrowing it.
Mi, oktatásban dolgozók, soha nem kértünk új technológiát, mi kölcsönkapjuk azokat.
They were Druids as we were Druids, they were the Faithful of the Forest as were we.
Druidák voltak, mint mi, az Erdő Hívségesei voltak, mint mi.
We practice Dogma and the Ritual of High Magic: we are not witch doctors!
Mi a Magas Mágia dogmáját és Rituáléját műveljük, nem vagyunk mi vasorrú bábák!

Context sentences for "we" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Tisztáznunk kell továbbá különböző kérdéseket: a 24. cikkhez kapcsolódó ügyeket.
EnglishI promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
Megígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
EnglishIf anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
Ha történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
EnglishFor many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
Évek óta beszélünk az ezeknek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatásról.
EnglishWe need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
Közösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
EnglishWe do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Nem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
EnglishWe know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishWe can deduce that these crystalline tree shapes are actually energy collectors.
Most értettem meg, hogy ez a faforma kristályok, valójában energiaakkumulátorok.
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.