"We all" translation into Hungarian

EN

"We all" in Hungarian

See the example sentences for the use of "We all" in context.

Similar translations for "We all" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
all adjective
all adverb

Context sentences for "We all" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
English'Temp in there's gone down another tick,' Huddie said as we all sat down again.
- A hőmérséklet egy újabb fokkal süllyedt - mondta Huddie, amikor ismét leültek.
EnglishWe all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Mindannyian folyamatosan szörnyű híreket kapunk Zimbabwéból az ottani erőszakról.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishBut perhaps if the need is present, and we all give way, Kether will manifest.
De ha szükség lesz a jelenlétére, s mi utat adunk neki, Kether meg fog jelenni."
EnglishThat is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
Ez pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
EnglishWe have all read the Treaty of Lisbon, and we know it does not say everything.
Mindannyian olvastuk a Lisszaboni Szerződést és tudjuk, hogy nem ír elő mindent.
EnglishCan't you see we're all in the same trouble now this thing's happened to the sky?
Nem látod, hogy mind ugyanabban a cipőben járunk, most, hogy ez történt az éggel?
English'Sir, again, all we have is scattered and unconnected information,' Ryan replied.
- Még mindig nem áll rendelkezésünkre elég információ, elnök úr - felelte Ryan.
EnglishWe all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
Mindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
EnglishIn fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
Valójában megtehetünk minden szükséges lépést; elítélhetjük mindezt újra és újra.
EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishHell, we have safe houses all over America with KGB guys in them, watching TV.
A fenébe is, Amerika tele van tévét bámuló és popcornt zabáló egykori KGB-sekkel.
EnglishAll right, we don't know what it does, but I can ask the alethiometer, can't I?
Rejtély, hogy mire való, ez tény, de megkérdezhetem az aletiométert, vagy nem?
EnglishHowever, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
Erre a feladatra azonban mindenekelőtt hazánk jelentős szolgálataként tekintünk.
EnglishFirst of all, we must intensify research, as I already said in my introduction.
Először is erősítenünk kell a kutatást, mint ezt már a bevezetőben is mondtam.
EnglishWe aren't sure what we're going to find, but we know it'll all be interesting.
Nem vagyunk biztosak benne, mit fogunk találni, de azt tudjuk; hogy érdekes lesz.

Other dictionary words

English
  • We all

More translations in the English-German dictionary.