"We also have" translation into Hungarian

EN

"We also have" in Hungarian

See the example sentences for the use of "We also have" in context.

Similar translations for "We also have" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
also adverb
Hungarian
to have verb

Context sentences for "We also have" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe also have in mind the trade unions and persecution of religious minorities.
Figyelembe vesszük a szakszervezeteket és a vallási kisebbségek üldözését is.
EnglishWe also have one of the greatest challenges facing the European Union in front of us.
Az Európai Unió is történelme egyik legnagyobb kihívásával néz szembe jelenleg.
EnglishWe also have to ensure that women are able to find employment and work on equal terms.
Azt is biztosítanunk kell, hogy a nők azonos feltételekkel találhassanak munkát.
EnglishThat means that we also have to find room in our budget for these new priorities.
Ez azt jelenti, hogy költségvetésünkben helyet kell találni eme új prioritásoknak is.
EnglishWe also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.
Értékelnünk kell azt is, hogy miképpen működik, és hogy egyáltalán tényleg működik-e.
EnglishWe also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
Figyelembe kell vennünk az alternatív üzemanyagok terén végzendő kutatást is.
EnglishWe not only have a crisis or many building sites, we also have an opportunity.
A válságon és számos munkaterületen kívül lehetőség is kínálkozik számunkra.
EnglishWe also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy Dél-Korea a gyakorlatban abolicionista állam.
EnglishWe also have to compare in what kind of environment in Europe we are operating.
Azt is számításba kell vennünk, hogy milyen európai környezetben működünk.
EnglishMadam President, Commissioner, we also have to think of our own failings, of course.
Elnök asszony, biztos úr, természetesen gondolnunk kell a gyarlóságainkra is.
EnglishHowever, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Azonban a szélsőségesség és az erőszak mélyen gyökerező eredetét is fel kell tárnunk.
EnglishAs a result, apart from the financial crisis, we also have a moral crisis.
Ennek eredményeképpen a pénzügyi válságon kívül erkölcsi válsággal is küzdünk.
EnglishI think we also have to acknowledge a certain progress, as I said at the beginning.
Mint ahogy az elején is elmondtam, el kell ismernünk, hogy vannak bizonyos eredmények.
EnglishAt the same time, however, we need to tell the US that we also have other partners.
Ugyanakkor az USA tudomására kell hoznunk, hogy más partnereink is vannak.
EnglishExpenditure is being scrutinised, and we also have to do likewise in the EU.
A kiadásokat alaposan megvizsgálják, és hasonlóképpen kell cselekednünk az EU-ban is.
EnglishWe cannot just talk about it; we also have to adopt legislative measures.
Nem elég csak beszélni róla, jogszabályi intézkedéseket is el kell fogadnunk.
EnglishWe have a responsibility, but we also have duties towards these countries.
Felelősséggel, de kötelezettségekkel is rendelkezünk ezekkel az országokkal szemben.
EnglishWe also have to call on the Member States to provide in-kind assistance.
A tagállamokat is fel kell kérnünk arra, hogy nyújtsanak természetbeni támogatást.
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Emellett több támogatást kell elkülönítenünk a programban az európai résztvevők számára.
EnglishWe also have the annual high-level dialogue on trade and economic issues.
Évente magas szintű találkozót tartunk kereskedelmi és gazdasági kérdésekben.

Other dictionary words

English
  • We also have

Moreover, bab.la provides the English-Spanish dictionary for more translations.