"We appreciate" translation into Hungarian

EN

"We appreciate" in Hungarian

See the example sentences for the use of "We appreciate" in context.

Similar translations for "We appreciate" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
to appreciate verb

Context sentences for "We appreciate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Elismerjük a belső piaci fogyasztói jogok védelmének javítására irányuló szándékot.
EnglishWe appreciate very much the involvement of Parliament in all these discussions.
Mi igen nagyra értékeljük a Parlament részvételét mindezekben a vitákban.
EnglishWe've never seen a terraforming station and we appreciate the opportunity.
Még nem láttunk terraformáló állomást, és... nagyon érdekel minket a dolog.
EnglishIt's all very silly, of course, but we'd appreciate your cooperation.
Természetesen ez az egész gyerekes ostobaság, de megköszönnénk az együttműködését.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
EnglishBut to fully appreciate what we were, remember, we retained our values.
De hogy méltányolhassátok, kik voltunk, ne feledjétek, hogy ragaszkodtunk értékeinkhez.
EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Ugyanakkor értékelnünk kell Szerbia eddigi erőfeszítéseit is.
EnglishWe all appreciate the tragedy... of the death of Detective Flemming.
"Nagyon megviselte a tragédia, ami Eddie Flemming felügyelővel történt."
EnglishWe'd appreciate it if you wouldn't mention vulnerability or shame."
Nagyon hálásak lennénk, ha nem említené a sebezhetőséget és a szégyent."
EnglishWe appreciate the exception you've made for us, Bobby said.
- Nagyon hálásak vagyunk, amiért kivételt tett velünk, uram - válaszolta Bobby.
EnglishIf you do see any thing, sir, we'd appreciate it if you give us a call.
Ha netán mégis lát vagy hall valamit, kérem, hívjon fel bennünket!
EnglishWe would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
EnglishWe appreciate the fact that you reported immediately to the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Értékeljük, hogy azonnal jelentést tett a Gazdasági és Monetáris Bizottságnál.
EnglishWe also very much appreciate the attention given to Bosnia Herzegovina by this Parliament.
Igen nagyra értékeljük az Európai Parlament által Bosznia-Hercegovinának szentelt figyelmet is.
EnglishWe also appreciate the fact that we can tackle many problems.
Nagyra értékeljük azt a tényt is, hogy számos problémával foglalkozhatunk.
EnglishDo we all appreciate the importance of the problem of poverty and social exclusion?
Mindnyájan tisztában vagyunk a szegénység és a társadalmi kirekesztettség problémájának jelentőségével?
EnglishMr President, we do appreciate your kind words about Nicholas Bethel.
Elnök úr, nagyra értékeljük a kedves szavait Nicholas Bethelről.
EnglishWe strongly appreciate and thank Parliament for agreeing to handle this matter as urgent.
Nagyra értékeljük és megköszönjük a Parlamentnek, hogy hajlandó volt sürgősséggel kezelni az ügyet.
EnglishWe also appreciate that the European Commission is prepared to support the training of young players.
Azt is méltányoljuk, hogy az Európai Bizottság kész támogatni fiatal játékosok képzését.

Other dictionary words

English
  • We appreciate

Search for more words in the English-Italian dictionary.