"We are afraid" translation into Hungarian

EN

"We are afraid" in Hungarian

See the example sentences for the use of "We are afraid" in context.

Similar translations for "We are afraid" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
to be verb
Hungarian
afraid adjective
Hungarian

Context sentences for "We are afraid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'We're afraid there's been an attempt at robbery, and we want you to help us.
- Attól tartunk, rablási kísérlet történt, és szeretnénk, ha segítségünkre lenne.
EnglishWe are afraid of having a 'witch-hunt' when naming and shaming is carried out.
Tartunk attól, hogy a megnevezés és kipellengérezés boszorkányüldözésbe csapna át.
EnglishWe were afraid because we knew that the species might do great harm to human beings.
Azért féltünk, mert tudtuk, hogy a táltos faj súlyos károkat okozhat az embereknek.
EnglishWhat is it that we're afraid that this young man is going to do with this gun?
Mitől félünk, mit kezd egy fiatalember egy műanyagpisztolyjal?
EnglishIt meant nothing to us to see this solemnity; we were afraid these were the last hours of our lives.
Nekünk semmit sem jelentett ez a ceremónia; attól féltünk, hogy életünk utolsó óráit éljük.
EnglishMoreover, we're afraid that technology has altered our very assumptions of cultural consumption.
Attól tartunk, a technológia megváltoztatta a kulturális fogyasztásról alkotott elképzeléseinket.
EnglishThe water is very rough and we're afraid he will be drowned.
Csakhogy ma nagyon haragos a tenger, egykettőre elnyeli a csónakot.
EnglishBut if we shall say, from men, we are afraid of the multitude: for all held John as a prophet.
Ha azt mondjuk, hogy az emberektől, félnünk kell a néptől, hisz Jánost mindenki prófétának tartja."
EnglishOr, if not, we were afraid of it because crossing the border was an extraordinary event in Europe.
Vagy ha nem, akkor is tartottunk tőle, mert a határátkelés rendkívüli eseménynek számított Európában.
EnglishThe second is funding: we are afraid to talk about PPPs, as I have heard this morning.
A második kérdés a finanszírozás kérdése: ahogy ma délelőtt is hallhattam, tartunk a köz- és magánszféra partnerségétől.
EnglishAnd we were afraid of another of those winged black monsters!
És mi még attól féltünk, hogy egy újabb szárnyas!
EnglishWe was afraid we would have to break in a new one.
Attól tartottunk már, hogy egy másik lovat kell legyőznünk.
EnglishWe were afraid of hearing from them, said Michael.
Féltünk, hogy milyen híreket kapunk róluk mondta Michael.
EnglishWe were afraid of what our country was going to do in the name of our son -- my husband, Orlando, and I and our family.
Féltünk, hogy mit fog az országunk tenni a fiunk nevében -- férjem Orlando, én és az egész család.
EnglishWe are afraid that this situation may get worse, in a country where there is already considerable poverty.
Attól félünk, hogy ez a helyzet tovább súlyosbodhat egy olyan országban, ahol már most is nagyfokú a szegénység.
EnglishWe place so much emphasis on physical beauty... we're afraid to be infected by one of these girls' inner beauty.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk a testi szépségre, mert félünk, hogy megfertőzne az ilyen lányok belső szépsége.
EnglishWe're lonely, but we're afraid of intimacy.
Magányosak vagyunk, ugyanakkor félünk az intimitástól.
EnglishAnd we've shied away from it because we're afraid of it.
És azt is abbahagyjuk, mert félünk tőle.
EnglishBut the kids, we ain' afraid of Specters, all right.
De mi, gyerekek, nem félünk a Fantomoktól.
EnglishHis brother was actually in the car with Clifford prior to the shooting, and we're afraid this kid might know something.
A bátyja ott volt a kocsiban Clifforddal, még a lövöldözés előtt, és attól tartunk, esetleg megtudott valamit.

Other dictionary words

English
  • We are afraid

Search for more words in the English-Arabic dictionary.