"we grow" translation into Hungarian

EN

"we grow" in Hungarian

See the example sentences for the use of "we grow" in context.

Similar translations for "we grow" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
to grow verb

Context sentences for "we grow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Csak akkor termelhetünk bioüzemanyagokat, ha bizonyíték van a lehetséges túltermelésre.
EnglishI believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it.
Szenvedélyesen hiszem: nem felnövünk a kreativitáshoz, kinövünk belőle.
EnglishWe grow weary of America's interference with Chinese internal af­fairs.
Kezd elegünk lenni abból, hogy Amerika állandóan beleszól Kína belügyeibe.
EnglishIn the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
Az EU-ban a világ termelésének mindössze 2%-át termeljük, amit minden áron védenünk kell.
EnglishTheir importance diminishes to insignificance as we grow in strength.
Fontosságuk jelentéktelenségbe hanyatlik majd, ahogy növekszik az erőnk.
EnglishWe have to stop experimenting with what we grow and what we eat.
Fel kell hagynunk a növénytermesztéssel és az élelmiszereinkkel való kísérletezéssel!
EnglishWe have industries to grow, and people to feed and employ.
Fejleszteni való iparunk van, a népnek pedig munkát és élelmet kell biztosítani.
EnglishWe'll all grow very, very wealthy once we break into the treasure vaults below the Basilica.'
De ha bejutunk a Bazilika alatti kincseskamrába, mindannyian nagyon, nagyon gazdagok leszünk.
EnglishAnd we were able to grow cherry tomatoes and cucumbers, all kinds of stuff.
Termesztettünk koktélparadicsomot és uborkát, mindenfélét.
EnglishWe will understand and grow beyond all limits that imprison us.
Megfogjuk érteni, és túlnövünk minden kereten, ami bebörtönöz minket.
EnglishWe grow no more numerous than the land will bear and shape our lives to what the land will support.
Nem vagyunk többen, mint amennyit a föld elláthat és olyan formában élünk, amit a vidék elfogad.
EnglishWe know these corals grow about a centimeter and a half a year.
Tudjuk, hogy ezek a korallok évente másfél centimétert nőnek.
EnglishWe have to grow biofuels sustainably.
A közlekedésben kedvezőbb lenne faalapú, mintsem folyékony bioüzemanyagokat használni.
EnglishHell, we grow almost enough wheat for all the people at the lab, got our own elevators an' all over that way.
Annyi búzát termelünk, amennyi az egész telepnek elég, saját silóink és malmaink vannak.
EnglishIn our suffering, Mother Ceridwen, we grow nearer to thee ...
Szenvedésünkben kerülünk közelebb hozzád, Ceridwen anya...
EnglishA bad crop meant that if we didn't grow it, we didn't eat.
Rossz termést követően csak azt ehettük, amit a kert adott.
EnglishWe did not grow to manhood expecting very much of others.
Úgy lettünk férfiakká, hogy nem túl sokat vártunk másoktól.
EnglishIf we could grow young, we could breed and raise more people.
Ha megfiatalodhatnánk, akkor nemzhetnénk gyermekeket.
EnglishThe problem is to remain an artist as we grow up.'
A kérdés csak az, hogyan maradjon művész felnőttkorában is.”
EnglishWhen we grow up, concepts gradually get easier and we leave the images to the poets .
Amikor felnövünk, a fogalmakat egyre könnyebben megértjük, és a képeket a költőknek hagyjuk... én meg csak beszélek összevissza.

Other dictionary words

English
  • we grow

Moreover, bab.la provides the Romanian-English dictionary for more translations.