"we ll talk about" translation into Hungarian

EN

"we ll talk about" in Hungarian

See the example sentences for the use of "we ll talk about" in context.

Similar translations for "we ll talk about" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
talk noun
to talk verb
about adverb
about preposition

Context sentences for "we ll talk about" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe'll talk about it, Professor Ryan said, adjusting Katie Ryan's dress.
Még beszélünk róla mondta a kis Katié ruháját igazgatva Ryan professzornő.
EnglishYou'll meet our people, learn abbut our company, and we'll talk about the future.
Megismerkednének az embereinkkel, tanulmányoznák a vállalatunkat, és utána majd elbeszélgetünk a jövőről.
EnglishModerator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.
Moderátor: Aimee és ezek tervezője ott lesz a TED Med 2-n, és majd beszélünk velük a dizájnról.
EnglishI promise, when this is over, we'll talk about it.'
Akkor... ígérem, ha ennek az egésznek vége lesz, beszélünk róla.
EnglishYou wanna talk about us, we'll talk about it later, OK?
Ha kettőnkről akarsz beszélni, majd később megtárgyaljuk.
English'We'll talk about it later - when Bergsten's at prayers.'
Majd később megbeszéljük... amikor Bergsten imádkozik.
EnglishWe'll talk about this after we've eaten.
Együnk valamit, aztán majd mindent részletesen megbeszélünk.
EnglishWe'll talk about that when we get to Baltra, she said.
Ezt majd a Baltrán megbeszéljük mondta Mary.
EnglishWe'll talk about it in the morning, Mother said.
- Majd reggel megbeszéljük - szólt ránk anyánk.
EnglishIt means we'll talk about it when I get home.
Ez azt jelenti, hogy otthon még beszélünk róla.
English'We'll talk about it as soon as I have time.
Erről még beszélgetünk, amint lesz rá időm.
EnglishWe'll talk about the body when we get there.
Amikor majd odaérünk, beszélünk a hulláról.
EnglishWe'll talk about whatever you want to talk about.
Arról beszélünk, amit maga jónak lát.
EnglishSo you don't get bored, we'll talk about roses.
Igyekszem gondoskodni a kényelméről.
EnglishWe'll talk about it reasonably.
Talán lenyugodott, és józanul megbeszélhetjük.
EnglishWe'll talk about the old days.
És majd közösen felidézzük a régi szép időket.
EnglishWell, of course, there is globalization, technology, communications, all that stuff, which we'll talk about a little bit later.
Hát, itt van ugye a globalizáció, a technológia, a kommunikáció, meg minden ilyesmi, amikről később majd még beszélünk.
EnglishWe'll talk about that later, sweetie.
Ezt majd később megbeszéljük, kicsim.
EnglishOkay, we'll talk about it when you get in.
EnglishWe'll talk about that later, Chooka.
Erről majd később beszélünk, Chooka.

Other dictionary words

English
  • we ll talk about

In the French-English dictionary you will find more translations.