"we re going" translation into Hungarian


Showing results for "we". "we re going" is currently not in our dictionary.
EN

"we re going" in Hungarian

volume_up
we {pron.}
HU

EN we
volume_up
{pronoun}

we (also: what)
volume_up
mi {pron.}
As educationists, we have never asked for technology; we keep borrowing it.
Mi, oktatásban dolgozók, soha nem kértünk új technológiát, mi kölcsönkapjuk azokat.
They were Druids as we were Druids, they were the Faithful of the Forest as were we.
Druidák voltak, mint mi, az Erdő Hívségesei voltak, mint mi.
We practice Dogma and the Ritual of High Magic: we are not witch doctors!
Mi a Magas Mágia dogmáját és Rituáléját műveljük, nem vagyunk mi vasorrú bábák!

Context sentences for "we re going" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'We're going to have to talk to that boy someday,' Ulath muttered to Sparhawk.
Valamikor beszélnünk kellene a kölyök fejével morogta Ulath Sparhawkhoz hajolva.
EnglishAnd so, what we're going to have to do at a global scale, is create a new system.
És így, amit világ méretben kell majd tennünk, az egy új rendszer létrehozása.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Aztán egy csomó kérdést fogunk feltenni nekik, köztük a csikisségre vonatkozót.
EnglishWe aren't sure what we're going to find, but we know it'll all be interesting.
Nem vagyunk biztosak benne, mit fogunk találni, de azt tudjuk; hogy érdekes lesz.
EnglishWe're going to show you what the diameter at breast height of a big Redwood is.
Meg fogjuk mutatni, hogy milyen egy nagy mamutfenyő átmérője mellmagasságban.
EnglishWe're going to walk back to the drugstore, you and I, and look for your car-keys.'
Visszamegyünk a gyógyszertárba, maga és én, és megkeressük a kocsija kulcsait.
EnglishSo we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
Úgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
English'Ms McCracken, we're going to take Mr Lippy to our barracks - Troop D, on the hill?
- Ms. McCracken, most elvisszük Mr. Lippyt az őrszobára - a D egységhez a dombon.
EnglishI think we're going to have to have a major round of moral progress in the world.
Úgy gondolom, hogy lesz egy nagyobb köre az erkölcsi fejlődésnek a világban.
EnglishWe're going to ride south and stamp out the Rendorish infection once and for all.'
Délre lovagolunk, hogy egyszer és mindenkorra eltapossuk a rendori fertőzést.
EnglishI don't think we're going to find anybody here, Scully said, hands on her hips.
Meglepne, ha találnánk itt valakit jegyezte meg Scully csípőre tett kézzel.
EnglishWe're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Most az óceánközépi hátságot tekintjük meg, egy 65 000 km hosszú hegyláncot.
EnglishBut it sure seems like we're going right back to where we sunk that German ship.
De az biztos, hogy most éppen arra tartunk, amerre azt a német hajót elsüllyesztettük.
EnglishWe're going to decode whale talk, now that we can hear it so much bet- ter.
Most, hogy már sokkal jobban halljuk a bálnák társalgását, meg is fogjuk fejteni.
EnglishThere may be streams which rise in the far hills and we're going to check them out.
Arrafelé lehetnek távoli hegyekben eredő patakok, jó volna őket megvizsgálni.
EnglishWe're going to sing those three wonderful notes: T, E, D. Will you have a go for me?
Azokat a csodálatos hangjegyeket fogjuk énekelni: T, E, D. Kipróbálnák a kedvemért?
EnglishWe're going to move even further down, and go to one single electron spin.
További mélységekbe fogunk utazni, és eljutunk egyetlen elektronspin szintjére.
EnglishI think what we're going to see is we're going to see a different species of hominid.
Azt hiszem, hogy amit tapasztalni fogunk az egy új emberféle megjelenése lesz.
EnglishSo what we're going to try and do is come up with an inorganic Lego kit of molecules.
Megpróbálunk tehát egy szervetlen molekulákból álló Lego készletet összerakni.
English'We're going to run into trouble when we cross the border then, aren't we?'
Tehát ha átlépjük a határt, lehet, hogy rögtön belefutunk valami kellemetlenségbe?