"we re on our way" translation into Hungarian

EN

"we re on our way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "we re on our way" in context.

Similar translations for "we re on our way" in Hungarian

we pronoun
Hungarian
on adverb
on
squirrel noun
Hungarian
way noun

Context sentences for "we re on our way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, at least when we're on our way again, we'll have discovered a new habitable planet.
Tudja, ha ismét útra kelünk, legalább egy újabb lakható bolygót hagyunk a hátunk mögött.
EnglishWe're on our way back home and... you're gonna be just fine.
Éppen hazafelé tartunk és... rendbe fog jönni, higgye el.
EnglishI've got the girl and we're on our way to the compound right now.
Velem van a lány, úton vagyunk a táborba.
EnglishThirty minutes, forty-five, max, and we're on our way.
Harminc perc, legföljebb negyvenöt, és úton vagyunk.
EnglishYes, Luke, you're safe now, Leia said, and we're on our way.
Igen, Luke, életben vagytok mondta Leia.
English'We're on our way to Pelosia,' Kalten lied easily.
Úton vagyunk Pelosiába hazudta Kalten könnyedén.
EnglishWe're on our way, finally, to meet him.
- Végre úton vagyunk, hogy találkozzunk vele.
EnglishYou won't feel sleepy till we're on our way.
Nem leszel álmos az egész út alatt.
EnglishThat means we're on our way, don't it?'
English- Just that we're on our way home, sir.
EnglishRUDY: We're on our way to the hospital.
EnglishWe're on our way, Colonel.
English- We're on our way to a meet.
EnglishWe're on our way to Arborlon.
EnglishWe're on our way to school.
English(Hudson) We're on our way.
English'We're on our way.'
English'We're on our way.'
English'We're on our way.'
EnglishRO Y: We're on our way.
Other dictionary words
English
  • we re on our way

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.