"wealthy" translation into Hungarian

EN

"wealthy" in Hungarian

HU

EN wealthy
volume_up
{adjective}

wealthy (also: affluent, exuberant, fat, loaded)
volume_up
gazdag {adj.}
From having designed homes for wealthy clients, I was familiar with intrusion detectors.
Mivel gazdag ügyfeleknek terveztem házakat, ismertem a behatolásérzékelő eszközöket.
They were after Ann Crook... who was having an affair with a wealthy gentleman.
Ann Crookot üldözték... akinek viszonya volt egy gazdag úriemberrel.
It was going to make him a moderately wealthy man instead.
Megjelenés helyett ebből az írásból lesz ő közepesen gazdag joghallgató.

Synonyms (English) for "wealthy":

wealthy

Context sentences for "wealthy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe smuggling was for the benefit of wealthy people, and was therefore connived at.
A csempészésből a gazdagok húztak hasznot, ezért a hatóság szemet hunyt felette.
EnglishThat is why we must act, including for the least wealthy, and quickly.
Ezért kell cselekednünk, a legkevésbé gazdagok érdekében is, méghozzá gyorsan.
EnglishThe whole complex had once been the mansion of a wealthy trader rand was steeped in history.
A komplexum valamikor egy tehetős kereskedőé volt, s bevonult a történelembe.
EnglishAnd this is matched in every industrialized, wealthy country in the world.
Ám ez a tény a világon minden iparosodott, jóléti társadalomra igaz.
EnglishShe then resumes the garb of a woman, and with her husband returns wealthy to Genoa.
hol is a csaló elveszi büntetését, maga pedig újból női ruhát ölt,
EnglishThe former tolkachi were the most wealthy men in their country.
A pénzzel együtt pedig jöttek a merészebb tervek és az önálló szárnypróbálgatások.
Englishand private chambers of the wealthy and the nobility, keep hidden, and watch what befalls.
Lopózz be a gazdagok és nemesek szobáiba, húzd meg magad, és figyelj!
EnglishHe had been a tax lawyer in Philadelphia and had picked up some wealthy clients in the South.
Korábban Philadelphiában dolgozott ügyvédként: adóügyekkel foglalkozott.
EnglishThe furnishings told me he was wealthy, but I had known that much from the way he was dressed.
Az épületben hat szépen berendezett szoba volt, a falakon hímzett szőnyegek, festmények.
EnglishWe'll all grow very, very wealthy once we break into the treasure vaults below the Basilica.'
De ha bejutunk a Bazilika alatti kincseskamrába, mindannyian nagyon, nagyon gazdagok leszünk.
EnglishBut I didn't expect a dime, and I suddenly feel wealthy.
De én egy centre sem számítottam, és hirtelen egész tehetősnek érzem magam.
EnglishThere are some very wealthy artisan families that live off sales to Trantor alone.
- Van egynéhány kézműves család, amelyik csakis a Trantorra szállít, és szépen meggazdagodott ezen az üzleten.
EnglishThey didn't want a mob of converts: they wanted them few but wealthy.
Haldornék nem akarták tanítványok tömegét maguk köré gyűjteni keveset, de gazdagokat szerettek volna.
EnglishHe grew vastly wealthy, but took no pleasure in his wealth.
Megkapta az áhított gazdagságot is, de nem lelte örömét a vagyonában.
EnglishIn outward appearance it was a town in which the wealthy classes had practically ceased to exist.
Külsőre úgy festett e város, mintha a vagyonos osztályok gyakorlatilag megszűntek volna létezni.
EnglishTheir wealthy husbands awoke them from freeze-frame states only for social and sexual purposes.
Ez annyit jelentett, hogy az esküvő után nem sokkal az ifjú feleség életfunkcióit felfüggesztették.
EnglishIt's going to depend if they're wealthy or impoverished.
Függ attól, hogy jó vagy rossz anyagi körülmények között élnek.
EnglishI could almost feel Figrin's mouth folds twitch, anticipating a wealthy crowd in the mood to celebrate.
Szinte éreztem, hogyan rándul majd össze Figrin szája az ünnepi hangulatú, jómódú sokadalom láttán.
EnglishWhite from black, straight from gay, wealthy from less wealthy, less wealthy from poor.
Fehérek a feketéktől, egészségesek a homokosoktól, jómódúak a kevésbé jómódúaktól, kevésbé jómódúak a szegényektől.
EnglishMost wealthy, important persons dwelt on their vast estates with a retinue of blueface hirelings.
Voltak még alacsonyabb rangúak is, az ő feladatuk volt a katonáskodás, a kereskedés vagy a politikai döntés.