"Webb" translation into Hungarian

EN

"Webb" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Webb" in context.

Context sentences for "Webb" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishSheila Webb need not have dreaded her ordeal, it was over in a couple of minutes.
Sheila Webbnek fölösleges volt félnie, néhány perc alatt túlesett az egészen.
EnglishHe was told that Sheila Webb was at the Curlew Hotel, attending on Professor Purdy.
A lányok válaszaiból kiderült, hogy Sheila Webb a Curlew Hotelban tartózkodik.
EnglishSheila Webb opened the front gate, walked up to the front door and rang the bell.
Sheila Webb kinyitotta az utcai kaput, odasétált a bejárati ajtóhoz és megnyomta a csengőt.
EnglishSheila Webb sat down nervously, staring at him with large frightened eyes.
Sheila Webb idegesen ült le, nagy, ijedt szemével a pillantását kereste.
EnglishWas Sheila Webb, the inspector wondered, quite as much at ease as she tried to appear?
Vajon tényleg ennyire nyugodt Sheila Webb, gondolta a felügyelő, amennyire annak látszik?
EnglishHe says she's a girl who works in the same office as Sheila Webb.
Azt mondta, az egyik lány azok közül, akik Sheila Webb-bel dolgoznak az irodában.
EnglishI am Detective Inspector Hardcastle, as Miss Webb here will tell you.
- Hardcastle detektívfelügyelő vagyok, Miss Webbel már ismerjük egymást.
EnglishMiss Sheila Webb - is that her full name or has she another Christian name?
Miss Sheila Webb, ez a teljes név vagy van másik keresztneve is?
EnglishMiss Webb will be disengaged in about a quarter of an hour - oh, well, perhaps half an hour.
Miss Webbet pedig negyed óra múlva úgyis elbocsátanám... legalábbis, izé... fél óra múlva.
EnglishHe happened to be walking down the street when Miss Webb rushed out of this house screaming murder.
- Véletlenül éppen itt ment a ház előtt, mikor miss Webb sikoltozva kirohant innen.
EnglishShe paused questioningly, but Sheila Webb shook her head.
- Elhallgatott és kérdően Sheila Webbre pillantott, de a lány megrázta a fejét.
EnglishTroy Webb is photographed here at the scene of the crime in Virginia.
Troy Webb-et Virginia-ban, a bűncselekmény helyszínén fotóztam le.
EnglishI think she said that Sheila Webb had done work for her before.
- Azt hiszem említette, hogy Sheila Webb már dolgozott számára korábban.
EnglishThen, as I say, she asked for Sheila Webb, if she was free, to come to her at three o'clock.
Azután, mint mondtam, Sheila Webbet kérte, ha szabad, hogy küldjem el a lakására három órára.
EnglishSheila Webb gave a half-smile and walked round the end of the sofa.
Sheila Webb ideges félmosolyt eresztett meg és megkerülte a heverőt.
EnglishWhen Miss Webb arrived at 19, Wilbraham Crescent she walked into the house and into the sitting-room.
Mikor Sheila Webb megérkezett a Wilbraham Crescent tizenkilencbe, bement a nappaliba.
EnglishI am very sorry, Miss Webb, I'm afraid you must have missed having your tea.
Attól tartok, nagyon hiányozhatott önnek egy jó erős tea.
EnglishShe tried to see Sheila Webb out of the office, but failed.
Találkozni akart Sheila Webb-bel az irodán kívül, de ez nem sikerült neki.
EnglishSheila Webb looked at him out of miserable frightened eyes and said rather unexpectedly: I'm sorry.
Sheila Webb nagy, szomorú szemével ránézett, és kissé váratlanul azt mondta: - Sajnálom...

Other dictionary words

English
  • Webb

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.