"Webster" translation into Hungarian

EN

"Webster" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Webster" in context.

Context sentences for "Webster" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could hardly stand it to see a Merriam- Webster dictionary go up in smoke.
Látni se akartam, hogyan füstölög el egy Merriam-Webster értelmező szótár.
EnglishI can find a modern Daniel Webster to plead for me?
Foghatok magamnak egy modern Dániel Webstert, aki képviseljen?
EnglishThe tourists love it, and old Webster Bryant over in Blairsville says hell buy all I can work.
A turisták szeretik, és az öreg Webster Bryant odaát Blairsville-ben azt mondta, megvesz tőlem mindent, ami megterem.
English'On newspapers, they sometimes call them Webster Pots.
A szerkesztőségekben néha Webster-toknak nevezik.
EnglishHe was Webster Thayer, a graduate of Dartmouth College and a descendent of many fine New England families.
Webster Thayer volt ez a bíró, aki a Dartmouth főiskolán végzett, és számos előkelő új-angliai családnak volt a leszármazottja.
EnglishBring that Webster Pot with you, please.'
És hozza, kérem, magával azt a Webstert is.
EnglishYou know, you got Webster and Soon-Yi.
Tudod, itt van például Webster és Soon-Yi.
EnglishIt's open mic night at Webster Hall.
EnglishWebster it is, I am almost certain.
English- Webster's New Collegiate
Webster-féle Új Értelmező Szótár
EnglishAfter Daniel Webster.'
English- Where's Webster?
EnglishOn the banner were painted the words that the man who had sentenced Sacco and Vanzetti to death, Webster Thayer, had spoken to a friend soon after he passed the sentence:
A transzparensre azokat a szavakat festették, amelyeket a Saccót és Vanzettit halálra ítélő férfi, Webster Thayer mondott egy barátjának, röviddel az ítélet kihirdetése után:

Other dictionary words

English
  • Webster

Search for more words in the English-Hindi dictionary.