"well earned" translation into Hungarian

EN

"well earned" in Hungarian

See the example sentences for the use of "well earned" in context.

Similar translations for "well earned" in Hungarian

well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian
to earn verb

Context sentences for "well earned" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe earned well, but his wife was a spendthrift who had a penchant for babies.
Jól keresett ugyan, de a felesége szórta a pénzt és imádta a csecsemőket.
EnglishYou also worked well and might have earned back your life, as I hope will Maloof.
Ön is jól dolgozott, és talán visszanyerhette volna az életét, ahogyan reményeim szerint Maloof teszi.
EnglishHe would be going home in fifteen minutes for a well-earned breakfast.
Negyedóra múlva otthon fog ülni jól megérdemelt reggelije mellett.
EnglishWithin the short period of a decade, the euro has earned a well-deserved reputation for strength and stability.
Az egy évtizedes rövid időszak alatt az erőt és a stabilitást megtestesítő euró megérdemelten jó hírnévre tett szert.
EnglishOur away team, including Wesley Crusher, has beamed down to make arrangements concerning some well-earned recreation.
Felderítőcsapatunk, Wesley Crusher-el együtt.. lesugárzott, hogy előkészítse a terepet.. az általános eltávozásra.
English'Well-earned?' said Gimli.
- Jól megérdemelt? - kérdezte Gimli.
English- Well, we've earned it, surely.
EnglishYeah, well, he's earned it.
English. - I voted in favour of my group colleague Ms Kallenbach's report on weapons, which represents a well-earned compromise.
írásban. - Támogatólag szavaztam képviselőcsoportbeli társam, Kallenbach asszony jelentéséről a fegyverek kérdésében, amely megérdemelten elért kompromisszumot tükröz.
English'Here you find us sitting on a field of victory, amid the plunder of armies, and you wonder how we came by a few well-earned comforts!'
- Itt találtok minket a győztes csata színhelyén, körülöttünk, amit az ellenségtől zsákmányoltunk, és azt kérdezitek, hogyan tettünk szert a kevéske jól megérdemelt kényelemre.

Other dictionary words

English
  • well earned

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.