"Well educated" translation into Hungarian

EN

"Well educated" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Well educated" in context.

Similar translations for "Well educated" in Hungarian

well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian
educated adjective
Hungarian
to educate verb
Hungarian

Context sentences for "Well educated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe prosecutor was hiding beneath a plastic chair, shivering her well-educated butt off.
Az ügyész egy műanyag szék mögött lapult, lepergett róla minden emberi tartás.
EnglishWe want sustainable, integrated urban development and we want a well-educated workforce.
Fenntartható, integrált városfejlesztést és jól képzett munkaerőt szeretnénk.
EnglishOn the one hand was my mother, a well-educated, secular, modern, westernized, Turkish woman.
Az egyik oldalon volt az anyám, jól képzett, nem vallásos, modern, nyugatias, török nő.
EnglishAnd this is a pretty well-educated audience, so I imagine you all know something about AIDS.
Ez egy tanult hallgatóság, gondolom, tudnak pár dolgot az AIDS-ről.
EnglishWell educated and well read, he was, for my taste, several shades too pleased with himself.
Művelt, olvasott ember, de megítélésem szerint jó néhány árnyalattal önelégültebb a kelleténél.
EnglishNow, in common with most well-educated young Englishmen, Bill had a pleasant but quite inaudible voice.
Bilinek, mint általában minden jól nevelt angol ifjúnak, tisztán érthető kiejtése volt.
EnglishOnly twenty years old and not well educated, she'd accepted the news with disappointment.
A húszéves és némileg butácska nő bosszúsan fogadta a hírt.
EnglishThe people of my village were superstitious and not well educated and were frightened of many things.
Falum lakói babonásak, tanulatlanok voltak, és mindenfélétől rettegtek.
EnglishWomen are therefore very well educated, but they hit the glass ceiling upon graduating from university.
A nők ezért jól képzettek, de az egyetemi diploma megszerzésével elérik az üvegplafont.
EnglishNow me, I'm a layman and, plainly speaking, not well educated.
Na már most ón, ón laikus vagyok, és őszintén szólva nem túl művelt.
EnglishThey are really very well-educated men, with a great respect for books.
Nagyon művelt emberek, fölöttébb tisztelik a könyveket.
EnglishBuilding a modern, knowledge-based economy is not possible without young, well-educated workers.
Fiatal és jól képzett munkavállalók nélkül nem lehetséges a modern, tudásalapú gazdaság kialakítása.
EnglishIt is about high-earners and the well-educated, not about those with the greatest need.
Az irányelv a magas keresetűeket és a magasan iskolázottakat szolgálja, nem pedig a legnagyobb bajban lévőket.
EnglishWell, I was educated on their documents in Latin, said Yuri.
- Hát, a Talamasca latin okmányain nevelkedtem - mondta Yuri.
EnglishKosovo has a large number of well-educated young people who will be delighted to help establish the new state.
Koszovóban nagyon sok jól képzett fiatal él, akik örömmel segítenek az új állam létrehozásában.
EnglishWhat arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
Micsoda arrogancia azt állítani, hogy az integráció csak a társadalom magasan képzett rétegei számára érthető.
EnglishReverend Yu, she found, was a well-educated and -trav­eled man, which added to his stature in her eyes.
Jü atya, mint kiderült, tanult ember volt és világot látott, ami rögtön naggyá tette Jang asszony szemében.
EnglishShe has good average speed and is tolerably well educated.
Közepes gyorsasággal ír és tűrhetően iskolázott.
EnglishShe spoke an elegant literary Russian reserved to the well-educated over here, Ed knew.
Tényleg jól beszélte az oroszt, olyan magas szinten, ahogy csak a legtanultabbak képesek még a tősgyökeres moszkvaiak közül is.
EnglishI hadn't been particularly well educated and I wasn't clever.
Nem voltam különösebben művelt vagy okos.

Other dictionary words

English
  • Well educated

In the English-Russian dictionary you will find more translations.