"Well I do" translation into Hungarian

EN

"Well I do" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Well I do" in context.

Context sentences for "Well I do" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, I do not think the matter of contracts should kill the proposal.
Nos, én nem gondolom, hogy a szerződések problémája miatt használhatatlan a javaslat.
EnglishWell, I do have that Mass said the dean at last, rising to leave.
Nos, meg kell tartanom a misét mondta végül a dékán, és felkelt, hogy induljon.
EnglishWell, I do not know that this place contains any secret which we have not already fath- omed.
Azt hiszem, itt már aligha van titok, amit nem fejtettünk volna meg.
EnglishWell, I do not think that there is a majority that considers itself to be disrupted.
Nos nem hiszem, hogy a többség zavartatva érezné magát.
EnglishThen, sobering, she said, Well, I do not regret sending Balan to fosterage in the outer world.
- Nos, nem sajnálom, hogy Balant a külvilágba küldtem nevelkedni.
English'Well, I do, sir, though I don't know how you knew I did.
- Valóban kérdezni szeretnék valamit, bár nem tudom, hogy miből méltóztatott ezt sejteni.
EnglishI am not being tracked or followed - well, I do not think that I am.
Tudom, mire figyeljek, és semmi gyanúsat nem észleltem.
EnglishWell, I do assure you that they're very, very interesting.
- Hát biztosíthatom, hogy nagyon, de nagyon érdekesek.
EnglishWell, I do hear the wailing, thats realand the more I hear the less it sounds like the wind.
Nahát, én hallom az üvöltést, és az valódi, és minél tovább hallgatom, annál kevésbé hangzik úgy, mint mikor a szél fúj.
English[ Barking ] Well...I do believe I owe this lady a dance.
Nos... azt hiszem, tartozom a hölgynek egy tánccal.
EnglishWell, I do not like that word—death.
Ja, És megígérte, hogy kapok tőle egypár tojást.
EnglishShe thought for a moment `Well, I do and I don't.'
Hátradőlt, és halkan nevetgélt magában.
EnglishWell, I do not like that word—death.
Mégis, én nem szeretem ezt a szót: halál.
EnglishWell, I do really, said Mrs. Oliver.
EnglishWell, I do not believe that is so.
Nos, én úgy vélem, ez nem így van.
EnglishMA: Well I do think, when there are more women, that the tone of the conversation changes, and also the goals of the conversation change.
MA: Nos, azt hiszem ahol több nő van, ott a beszélgetés hangneme megváltozik, és a beszélgetés céljai is megváltoznak.
EnglishWell, I do, Mr. Gaunt said.
- No majd én - vállalkozott Mr. Gaunt.
EnglishWell, I do have one more spot.
EnglishWell I do, indeed, First Eunuch.
EnglishWell, I do my best, sir.

Other dictionary words

English
  • Well I do

Search for more words in the Dutch-English dictionary.