"Well met" translation into Hungarian

EN

"Well met" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Well met" in context.

Similar translations for "Well met" in Hungarian

well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian
to meet verb
Hungarian

Context sentences for "Well met" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Well met, I say again!' said the old man, coming towards them.
- Örülök, hogy találkoztunk, mondom ismét - szólt az öregember, s elindult feléjük.
EnglishCaerid, well met, the Druid replied, accepting the other's hand.
Örülök, hogy találkozunk, Caerid válaszolta, és elfogadta a másik paroláját.
EnglishOnce more to day well met, distemper'd Lords, The King by me requests your presence straight
Még egyszer jó napot, mogorva lordok, Kéret magához tüstént a király.
EnglishWell, I haven't met him myself, but that's what my sources think.
Nos, én magam még nem beszéltem vele, de az informátoraim ezt mondják.
EnglishWell, I met her at a cocktail party soon after I got demobbed.
Szóval, egy bulin találkoztam vele, nem sokkal azután, hogy leszereltem.
EnglishWell met, my friends, he greeted, standing before them, loose and easy, his armor removed now.
Üdvözöllek benneteket, barátaim köszöntötte őket fesztelen könnyedséggel, immár páncél nélkül.
EnglishThe Slovak Republic not only met the convergence criteria; it met them well in advance.
A Szlovák Köztársaság nemcsak teljesítette a konvergenciakritériumokat - jóval előbb teljesítette őket.
EnglishWell met, he said with gentle sarcasm, my Alustriel.
- Örülök, hogy látlak, drága Alustriel - kezdte gúnyosan, majd kiéhezve nézett rá.
EnglishAh... well met! said Tarth awkwardly, leaning on his staff.
- Á örvendek! - köszöntötte sután Tarth, és a botjára támaszkodott.
EnglishWell met, Bremen, Athabasca greeted in his deep, sonorous voice.
Üdvözöllek, Bremen mondta Athabasca mély, dallamos hangon.
EnglishThe Chinese doctors I've met are-well, they're doctors, and we talk to each other like doctors.
A kínai orvosok akikkel eddig találkoztam... nos, ők is orvosok, és úgy beszélünk egymással, mint orvosok.
EnglishWell met, all, she said serenely, her surging fires forcing folk of Cormyr to fall back.
- Üdv mindenkinek! - mondta derűsen, és a körülötte táncoló lángnyelvek meghátrálásra késztették a cormyri harcosokat.
EnglishWell met! he called cheer-fully and sat down again.
- Örülök, hogy találkoztunk! - kiáltotta vidáman és visszaült.
English'Well met indeed, my friends,' he said in a soft voice.
- Örülök, hogy találkoztunk, barátaim - mondta halkan.
EnglishWell met, Vangy, loyal armsmen, and good merchants of Cormyr.
- Üdv Vangy, derék vitézek, és jó kereskedők!
EnglishElminster sighed, spoke a word that would let them see and hear him, and said quietly, Well met, Farl.
Elminster felsóhajtott és kimondott egy szót, amitől ők is láthatják és hallhatják majd az ifjú mágust és megszólalt.
EnglishWell met, Elminster said to him, bowing politely.
- Üdvözlet - mondta neki El udvariasan meghajolva.
EnglishWell met, Revered Lord, Elminster said, and gently set the crystal sphere he held down into the open chest.
- Üdvözlet, Nagyrabecsült Uram. - mondta Elminster és finoman beletette a kezében tartott kristálygömböt a ládába.
English'Well met, Sir Knights,' the Lamork said.
Isten hozta önöket, lovag urak! köszöntötte őket a lamork.
EnglishWe are well met, Lady Ambrur and Lady?
Örülök a találkozásnak, Ambrur úrnő, és...

Other dictionary words

English
  • Well met

Even more translations in the English-Dutch dictionary by bab.la.