"Well spoken" translation into Hungarian

EN

"Well spoken" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Well spoken" in context.

Similar translations for "Well spoken" in Hungarian

well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian
to speak verb
Hungarian

Context sentences for "Well spoken" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour plea is well spoken, Prince of Leah, Shirl's father responded quickly as the flushed highlander paused.
Jól beszéltél, Leah hercege szúrta közbe Shirl apja, amikor a nekitüzesedett felföldi szünetet tartott.
EnglishInst descended to exchange pleasantries with the two, as cordial and well-spoken as his daughter.
Inst is leereszkedett hozzájuk, hogy néhány nyájas szót váltson velük, éppoly szívélyesen és csiszoltan, mint a lánya.
EnglishAnd all the things Armand said to divide us came back to me, just as I'd known they would when he had spoken his well-chosen words.
Akkor együtt kell élnünk különbségeinkkel, gondoltam, ugyanúgy, mint a halandók teszik.
EnglishThat is well and softly spoken, declared the knight.
- Udvariasan válaszoltál - jelentette ki a lovag.
EnglishYou are well-spoken of in certain quarters.
Bizonyos körökben sok jót mondtak önről.
EnglishWell spoken! declared Sir Jaucinet.
- Jól beszélsz! - jelentette ki Sir Jaucinet.
EnglishThe European Commission's policy on multilinguism includes regional languages as well as the languages spoken by minorities.
Az Európai Unió többnyelvűségi politikája a regionális nyelvekre és a kisebbségek által beszélt nyelvekre is vonatkozik.
EnglishWell spoken! declared the crofter.
- Jól beszélsz! - jelentette ki a gazda.
EnglishMenion, too, had spoken well of Balinor.
EnglishWell spoken, said Travec.
EnglishHe's awfully well spoken.
EnglishWell spoken, Shimrod!
EnglishWell spoken, Falael!
English'That is well spoken.
EnglishWell spoken!
EnglishWell spoken!
EnglishI mean Jasmine has languished in domestic service all her life and she's sharp and well spoken and can certainly take on the responsibility for a portion of the profit.'
Egész életében a konyhában kornyadozott, pedig okos, a beszédkészsége jó, és nyereségrészesedésért bizonyosan vállalja a felelősséget.

Other dictionary words

English
  • Well spoken

Search for more words in the Korean-English dictionary.