"well well" translation into Hungarian

EN

"well well" in Hungarian

See the example sentences for the use of "well well" in context.

Similar translations for "well well" in Hungarian

well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian

Context sentences for "well well" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf everything goes well, we'll cover a great deal more ground today than usual.
Ha minden jól megy, sokkal nagyobb távolságot tudunk megtenni, mint tegnap.
EnglishWell, well, what a memory youve got, the scientist said in his lilting Welsh accent.
No lám csak, micsoda memóriája van mondta a tudós dallamos walesi hanghordozásával.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
Ez egy jól megfigyelt és megalapozott módszer a viselkedés változtatásra.
English'Well, well,' says he, 'the Lord keep you all'; and so he turned to go away.
Akkor hát Isten óvjon mindannyiótokat! mondta a férfi, és megfordult indulásra készen.
EnglishSome are quite wide awake, and a few are, well, ah, well getting _Entish_.
Némelyikük meg teljesen fel, néhány pedig, hogy is mondjam, már egészen ent.
EnglishWell coiffed, well dressed, Jack Hardemeyer stood at his side, a Doberman in GQ mode.
Jólöltözötten, jólfésülten Jack Hardemeyer állt mellette, mint valami hűséges házőrző.
EnglishWell, well, things will go as they will; and there is no need to hurry to meet them.
Nos, nos, úgyis a maga útján megy minden, semminek nem kell elébe sietni.
EnglishWell ... well ... well I'll be butched! she cried, her voice rising as her wind returned.
- Nahát... nahát... fehér boton vezessenek! - kiáltotta, mikor hangra kapott.
EnglishWell, we'll leave that one to the CIA or the Air Force, Markham said.
- Nos, azt hiszem a további találgatásokat a CIA-ra és a légierőkre kell bíznunk.
EnglishWell, well, the pit fiend said softly,this is going to be easier than I'd thought.
- No csak, ez könnyebben ment, mint gondoltam! - dörögte a Pokoldémon.
EnglishWell, well, he said again, in the same soft voice, and went on staring at me.
Jó, jó mondta megint ugyanazon a halk hangon, és tovább nézett mereven.
EnglishSecond of all, it's really beautifully balanced: it holds well, it feels well.
Másodszor, az igazi szépsége az egyensúlyában rejlik -- jól érezhető.
EnglishAll's well; aye very well indeed! he laughed, and slapped his thighs.
Minden rendben: de mennyire, hogy rendben! - nevetett, s az oldalát csapkodta.
EnglishWell, well, Of all the faults beneath the heavens, the gods Do like this worst.
Bizony az ég alatt Mindannyi bűn közt istenek előtt Ez legutáltabb.
English'Well, well,' says he, 'I do not banter you, I am in earnest; consider of it.'
De higgye el, én nem ugratom magát, komolyan beszélek, gondolja meg.
EnglishWell, then we'll have to get out ourselves, and find our daemons, I suppose.
Ki kell jutnunk nekünk is, hogy felkutassuk a daimónjainkat, gondolom.
English'Oh, well,' I added, 'we'll know tomorrow -- if the weather holds.'
Vállat vontam, és hozzátettem: Holnap majd kiderül, ha az időjárás ilyen marad.
EnglishEach plant shall have at least three well-developed and well-spaced roots.
Minden növénynek legyen legalább három jól kifejlett és megfelelően elhelyezkedő gyökere.
EnglishVernon clicked his teeth together and said: Very well, we'll hold him.
Vernon összekattantotta a fogát: Rendben van, kiadjuk ellene az elfogatási parancsot.
EnglishWell, Suzette, we'll just have to see... if the club can survive without you.
Nos, Suzette, meg kell néznünk... hogy képes-e a klub élni nélküled.

Other dictionary words

English
  • well well

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.