"west" translation into Hungarian

EN

"west" in Hungarian

EN west
volume_up
{noun}

west (also: sundown, occident)
volume_up
nyugat {noun}
China is not like the West, and it will not become like the West.
Kína nem olyan, mint a Nyugat, és nem fog olyanná válni, mint a Nyugat.
Lukashenka's hypocrisy in his recent courting of the West is unmistakable.
Lukashenkónak a Nyugat körüli álszent legyeskedése ne tévesszen meg bennünket!
Anna Politkovskaya once said that the West can do so much, but the West does so little.
Anna Politkovszkaja egyszer azt mondta, hogy a Nyugat sokat tehet, de a Nyugat oly keveset tesz.
west
It was passing to the west of him, sparks shooting from its stubby stasis flanges.
Nyugat felé haladt; tömzsi sztázisbordáiból szikrák pattogtak.
Away to the west were twinkling lights, the mastheads of the Orkneys fleet.
Nyugat felé a távolban fények pislogtak az orkneyi flotta árboccsúcsain.
I thought I saw him head west, Philip Bokuto answered, when Gordon asked.
- Azt hiszem, nyugat felé láttam elhúzni - felelte Bokuto Gordon érdeklődésére.
west (also: westering)
In the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses.
Írország nyugati részében a munkaerő közel 70%-át kisvállalkozások foglalkoztatják.
I hired on as a deck-hand on the leakiest bucket on the west coast of Eosia.
Egyszerű matróz voltam Eosia nyugati partvidékének leglyukacsosabb, legócskább teknőjén.
It was found in a semi abandoned farmhouse on the Irish West Coast.
- Írország nyugati partvidékén találták meg egy félig elhagyott tanyán.
west
The climate east and west of the mountains at Duiwelskloof varies dramatically.
Duiwelskloofban a hegyektől keletre és nyugatra drasztikusan változik az időjárás.
Somewhere south and west of us, more south, I think, probably Cormyr.
- Valahol délre és nyugatra tőlünk, inkább nyugatra, talán Cormyrban.
I found myself in a spacious bedroom with terraces to the west and to the north.
Tágas hálószobában voltam, amelyből nyugatra és északra teraszok nyíltak.

Synonyms (English) for "west":

west

Context sentences for "west" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
Az asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
EnglishA pine-wood went on fire at Cape Misenum to the south-west and blazed magnificently.
Egy fenyőerdő meggyulladt Misenum fokánál, délnyugatra, és nagyszerűen lángolt.
EnglishShe takes Interstate 64 to Huntington, West Virginia, and goes to the airport.
A 64-es úton menjen el Huntingtonba, hajtson ki a reptérre és repüljön el Mobile-ba.
EnglishThe sun was setting, the sky to the west was streaked with red and orange.
A nap lemenőben volt, nyugaton vörös és narancssárga sávok húzódtak az égbolton.
EnglishThe kid said that West waited till the end of the week to tell the colonel.
A kölyök azt mondta, West várni akart a hétvégéig, hogy elmondja az ezredesnek.
EnglishThe city of Varfleet lies just to the south and west, and you'll find help there.
Varfleet városa innen pontosan délnyugatra fekszik, ott kapsz segítséget.
EnglishOf course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
Beszélhetünk természetesen a pénzügyi piacokon uralkodó vadnyugati gyakorlatokról.
EnglishHalf an hour later the army broke camp and marched west into the Foreshore.
Fél órával később a sereg tábort bontott, és megindult nyugatnak, a Foreshore felé.
EnglishFrom the corner of an eye, he saw a figure walking, almost running from the west.
A szeme sarkából látta, hogy egy alak közeledik a mólóhoz, majdnem futva.
EnglishWest Point, jump school, ranger school, back when I was young and foolish.
West Point, ejtőernyős-iskola, rangeriskola, még amikor fiatal voltam és bolondos.
EnglishHe fell silent gazing north and west into the gathering night for a long while.
Elhallgatott, s hosszan nézte az északon és nyugaton sűrűsödő sötétséget.
EnglishTwo other paths led down into the dingle: from the west and from the east.
A szurdokba még két másik ösvény vezetett: az egyik nyugatról, a másik kelet felől.
EnglishSo the Bangor West and Lewiston teams are not dismissed when they come to the field.
Elveszteni egy srácot, s hozzá ilyen úton-módon... mi lehet ennél rosszabb?
EnglishThe cliffs bounded the plateau entirely on the south and partially on the west and east.
Ezek délről teljesen körülfogják a fennsíkot, nyugatról és keletről csak részben.
EnglishThe first was for the people of West and East Germany to understand each other.
A Németország egyesítéséről szóló szerződésből két nehézség következett.
EnglishBut all that week the wind was with us, varying between sou'-west and nor'west.
Ám egész héten nekünk kedvezett a szél, fölváltva fújt délkeleti és északkeleti irányból.
EnglishAs they neared the West End the taximan drew up, unbidden, at a discreet pub on a corner.
A West End közelében a taxis kérés nélkül megállt egy diszkrét sarki kocsmánál.
English'You disgust me, Morat Gurgeh,' Nicosar said to the red glow in the west.
Undorodom magától, Morat Gurgeh mondta Nicosar a nyugaton izzó vörös fénynek.
EnglishBut whatever Raymond West's eccentricities, early rising was not one of them.
De a koránkelés semmi esetre sem tartozott Raymond West különcségei közé.
EnglishThrough all this, Eddie waited patiently in his cruiser twelve miles west.
Eddie mindeközben türelmesen vár, innen tizenkét mérföldnyire, az autójában.