"what you told" translation into Hungarian

EN

"what you told" in Hungarian

See the example sentences for the use of "what you told" in context.

Similar translations for "what you told" in Hungarian

what pronoun
you pronoun
Hungarian
to tell verb

Context sentences for "what you told" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou answered her by saying that what you told them was a necessary deception.
Erre azt válaszoltad, hogy amit a tanáccsal közöltél, az szükséges csalás volt.
EnglishBy the way, along those lines, I liked what you told that Chinese diplomat.
Apropó, ha már erről van szó, tetszik, amit annak a kínai diplomatának mondott.
EnglishIt was quite thrilling to hear what you told us about the process and the timetable.
Érdekfeszítő volt hallani, amit Ön az eljárásról és a menetrendről mondott.
EnglishIs that what you told yourself when you arranged for Jonathan Millgate to be murdered?
Ezt mondta magának akkor is, amikor megölette Jonathan Millgate-et? kérdezte Pittman.
EnglishFrom what you told me, the damage, if there has been damage, was done that night.
Annak alapján, amit elmondott nekem, ha valami kárt okoztak, már azon az éjszakán megtették.
EnglishDo you remember what you told me years ago, before we ever left home?
Emlékszik, mit mondott évekkel ezelőtt, mikor még nem jöttünk el hazulról?
EnglishWhat you told me about the marmalade, I mean, just clinches the matter.
Mert amit a narancsdzsemről elmondott, az tökéletesen eldönti a dolgot.
EnglishSomething like what you told me about MacLeod knowing the fruits were good to eat.
Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amit MacLeodról mondtál nekem, aki tudta, melyik gyümölcs az ehető.
EnglishThe state police relayed what you told them, but we need to ask you some questions.
Az állami rendőrség továbbította nekünk, amit közölt velük, de muszáj további kérdéseket föltennünk.
EnglishYou tell 'em what you told me, maybe they can help you out of your situation.
Ha nekik is elmondja, amit nekem, talán segítenek magán.
EnglishMr MacWhirter, will you repeat what you told me up at the house?
Mr. MacWhirter, megismételné, amit felfedett előttem a házról?
EnglishRemember what you told me at Relva VII, about the threat that you perceived to the Federation?
Emlékszel, mit mondtál a Relva VII-en, hogy valami rettenetes veszély fenyegeti a Föderáció alapjait?
EnglishI listened to what you told us and you spoke of a 'window of opportunity' for improving transparency.
Figyeltem arra, amit mondott. Ön az átláthatóság erősítésével kapcsolatban egy "adódó lehetőségről” szólt.
EnglishCole, I was really interested in what you told me at the hospital.
Nagyon érdekes volt, amit a kórházban mondtál.
EnglishI know what you told me, sir, about never coming up here.
Tudom, uram, hogy azt mondta, ide sosem jöhetek fel.
EnglishYou saw how she carried on with just what you told her.
Látta, mit művelt csak azért, amit magától megtudott.
EnglishNow, I want you to tell them exactly what you told me.
Most pedig mondd el nekik is azt, amit nekem mondtál.
EnglishTo say that I am disappointed in the answer is to put it mildly: that is exactly what you told us last June.
Enyhe kifejezés, hogy csalódott vagyok a válaszát illetően: pontosan ezt mondta nekünk tavaly júniusban is.
EnglishI did what you told me to do, now please leave me alone!
- Azt tettem, amit mondott, hát most ne bántson!
EnglishCode exactly what you told me, then send it.
- Kódolja pontosan azt, amit nekem elmondott, és küldje el.

Other dictionary words

English
  • what you told

Translations into more languages in the bab.la Romanian-English dictionary.