"what you want" translation into Hungarian

EN

"what you want" in Hungarian

See the example sentences for the use of "what you want" in context.

Similar translations for "what you want" in Hungarian

what pronoun
you pronoun
Hungarian
want noun
to want verb

Context sentences for "what you want" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would tell you what you want to know if I could, for you have been kind to me.
Elmondanám neked, amit tudni szeretnél, ha képes lennék rá, hiszen jó voltál hozzám.
EnglishI said: I can take this Geiger off your back, General, if that's what you want.
Megszabadíthatom önt ettől a Geigertől, tábornok úr mondtam én , ha ez a kívánsága.
EnglishI'll drop a tactical nuke on it if that's what you want, you fucking beldame!
Egy taktikai atombombát is rádobok, ha ez a szíved vágya, te rohadt boszorkány!
EnglishI'll tell her what you want and I'll come up with her and we'll get it all straight.
Elmondom neki, mit kíván, feljövök vele én is, és mindent szépen elrendezünk.
EnglishAs though it were saying: Yes, what you want to know is right here hi my guts.
Bár mintha azt mondaná: Mindaz, amire kíváncsi vagy, itt van a bendőmben.
EnglishPhone the kitchen in the morning, and tell Edna what you want for breakfast.
Reggel telefonálj a konyhá ba, és mondd meg Ednának, mit kívánsz reggelire.
EnglishThis is what you want? the words came from Koris as if jerked one by one by torture.
A szavak úgy törtek fel Korisból, mintha valami iszonyú kín torzította volna el őket.
EnglishI should be able to do that simply by ordering you to tell me what you want.
Ezek szerint elég, ha egyszerűen megparancsolom, hogy mondd el mit akarsz.
EnglishAnd when you get what you want, you won't give my daddy anything because you're selfish.
És amikor megkapod, amit akarsz, semmit se fogsz adni az apukámnak, mert önző vagy.
EnglishI have no way of caring what you are or what you want or what you do.
Nem áll módomban azzal törődni, hogy mi vagy te, és mit akarsz, és mit csinálsz.
EnglishYes, but what you want is a pretty woman, said Mlle. Michonneau briskly.
- Igen, de ahhoz egy szép nőre lenne szükség - mondta élénken Michonneau kisasszony.
EnglishIs that what you want, to leave them alone with a thousand questions no one can answer?
Tényleg ezt akarod, itt hagyni őket ezer kérdéssel, amelyre senki nem tud válaszolni?
English`I want to get to the bottom of this, to understand you, your motives, what you want.'
A mélyére akarok hatolni ennek, meg akarlak érteni téged, indokaidat, hogy mit akarsz.
EnglishIll make it a top-level request from Six that what you want is accorded to you.
A "Hatos" legfelső szinten fogja kérni, hogy meglegyen, amit akarsz.
EnglishPlease embrace me, man to man, if you will and tell me what you want.
Kérlek, ölelj meg, mint férfi a férfit, ha akarsz, és azután mondd el, mit kívánsz.
EnglishIt s no good basing your life on a lie because it's what you want to believe.
Nincs értelme hazugságra alapoznia az életét, csak mert hinni szeretné, hogy az az igazság.
English'Aunt Queen, you know it's what you want, that I go to Europe, that I be educated!
Queen néni, te is azt akarod, hogy menjek Európába, hogy művelődjek!
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
A modell bukásra áll, és ennek ellenére meg szeretnék duplázni a mentőalapot.
EnglishYou need to be old enough to know who you are... and what you want and who he is.
Elég idősnek kell lenned ahhoz, hogy tudd ki vagy... mit is akarsz valójában és ő ki valójában.
EnglishYou are still not grown to know what you want, Viviane said flatly.
- Még nem nőttél föl, még nem tudhatod, mit akarsz - jelentette ki Viviane.

Other dictionary words

English
  • what you want

More translations in the Indonesian-English dictionary.