"what you wish" translation into Hungarian

EN

"what you wish" in Hungarian

See the example sentences for the use of "what you wish" in context.

Similar translations for "what you wish" in Hungarian

what pronoun
you pronoun
Hungarian
wish noun
to wish verb

Context sentences for "what you wish" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he may tell you that he does what you wish, but he does what he wishes.
Mondhatja neked, hogy azt teszi, amit akarsz, de közben azt teszi, amit ő akar.
EnglishCall it what you wish-I need your strength, your conviction, your determination.
Nevezd, aminek akarod szükségem van az erődre, a meggyőződésedre, a határozottságodra.
EnglishWhat you wish to do is publish a survey of knowledge that has not been debased.
Önök a romlatlan tudás köréből akarnak egy válogatást kiadni.
EnglishI wish- I know what you wish, she interrupted him, her voice angry.
- Tudom, mit szeretnél - szólt közbe Gwenhwyfar, és a hangja dühös volt.
EnglishYou will have what you wish, Admiral Yin, Teguina said.
Megkapja amit csak akar, Jin tengernagy felelte Teguina, és lassan elmosolyodott.
EnglishIf that is what you wish to do, I cannot give you the floor.
Ha valaki mégis erről szeretne beszélni, nem adhatom meg a szót.
EnglishPlease, do what you wish, said Ash with a cordial smile.
- Csak nyugodtan, ha jólesik - mondta Ash barátságos mosollyal.
English'You go where you wish to go and do what you wish to do.
Oda mész, ahova menni akarsz, és azt teszed, ami neked tetszik.
EnglishI have said for years, 'be careful what you wish for'.
Évek óta mondogatom, hogy "vigyázz, hogy mit kívánsz”.
EnglishI would like to know who you are and what you wish.
- Azt szeretném tudni, kik maguk, és mit akarnak?
EnglishSay what you wish to say in Macro's presence.
Mondd csak nyugodtan, amit akarsz Macro jelenlétében.
EnglishYou can do what you wish with the Pastor, I said.
Szóljon a plébánosnak, ha akar folytattam.
EnglishFor one desperate selfish moment, I looked at Akasha and I thought, I shall give you over to Lestat if that is what you wish!
Egy kétségbeesetten önző pillanatig ránéztem Akasára, és azt gondoltam: odaadlak Lestatnak, ha ezt kívánod!
EnglishIs this what you wish, Pandora? he asked.
Ezt kívánod, Pandora? kérdezte Ardzsún.
EnglishAnd you think that you will learn what you wish to learn by hopping three-dollar rides out of hayfields.
- És úgy gondolod, hogy amit szeretnél megtanulni, azt meg is fogod tanulni azáltal, hogy három dollárért utasokat repültetsz a legelőkről?
EnglishYes, sire, if that's what you wish.
Veletek tartok, ha így óhajtod, uram.
EnglishCall me what you wish, Highness.
- Nevezzen, ahogy jónak látja, felség.
EnglishSay what you wish to say!”
EnglishRichard, be careful what you wish for.
English'Is that what you wish, Tibilo?

Other dictionary words

English
  • what you wish

Moreover, bab.la provides the English-Spanish dictionary for more translations.