"whatever means" translation into Hungarian

EN

"whatever means" in Hungarian

See the example sentences for the use of "whatever means" in context.

Context sentences for "whatever means" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTrying so hard to be a man, whatever that means to an eighteen-year-old boy.
Annyira erőlködött, hogy férfi legyen, akármit jelent is ez egy tizennyolc éves fiú számára.
EnglishThe hospital's people said it made me look like a duck in water- - Whatever that means.
A kórházi emberek szerint olyan voltam, mint kacsa a vízben, bár nem tudom, az mit jelent.
Englishundisturbed by the outside world, and they whatever means necessary to accomplish that end.
Végül is legyőzött egy halálos betegséget, akkor csak kibírja ezt is?
EnglishI would wish to see this war won by any means whatever.
Azt szeretném, ha a köztársaság megnyerné a háborút, akármilyen úton-módon is.
EnglishIt's called a robust encryption system, whatever that means.
Robusztus titkosítási rendszernek hívják, bármit jelentsen is ez.
EnglishIf God wants this world saved he'll have to send someone to save it whatever that means.
Ha Isten meg akarja menteni ezt a világot, el kell küldenie valakit, hogy megmentse... akármit jelent is ez.
EnglishIn a general way, though, Sephrenia's hundreds of years old, maybe even a thousand - whatever that means.'
De az biztos, hogy Sephrenia több száz, vagy talán több ezer éves... akármit is jelentsen ez.
EnglishSome struggled free of the crush and began towards Howie by whatever means of propulsion they possessed.
Néhányan kitörtek a sorból, és megindultak Howie felé, ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva.
EnglishOr were, whatever that means - do you know?
Vagyis azok voltak, bármit jelentsen is ez nem tudod?
EnglishLong ago, whatever means he had employed to extend his mortal life had failed him, and his body had died.
Azok az eszközök, amelyeket halandó életének meghosszabbítására használt, réges-rég cserbenhagyták, és a teste elpusztult.
EnglishWhatever the hell that means! he added wryly.
Bármit is jelentsen ez! tette hozzá keserűen.
EnglishAnything that is opposed to European integration must be eliminated by whatever means possible, including legal means.
Mindent, ami ellentétes az európai integrációval, minden eszközzel, beleértve a jogi eszközöket, meg kell semmisíteni.
EnglishI love you and I know whatever that means.
Szeretlek, és tudom, hogy az mit jelent.
EnglishWhatever that means, she interrupted.
Bármit is jelentsen az vágott közbe a lány.
EnglishImproving competitiveness means doing whatever is necessary to ensure the success of the Lisbon strategy.
A versenyképesség javítása annyit tesz, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni a Lisszaboni Stratégia sikerének biztosítása érdekében.
EnglishWhatever that means, Duncan always said.
EnglishWhatever it means, it's a curse.
Akármit jelent is, mindenképpen egy átok.
EnglishWhatever that means in American.
EnglishSome of them had time to prepare for their emergence, protecting themselves against the light by whatever desperate means they could.
Voltak köztük, akik fel tudtak készülni arra, hogy elő kell jönniük, és mindenféle eszközzel eltakarták magukat a napfény elől.
EnglishPhysically, you take after your father, and if you've got any physical marks of degeneracy--whatever that means--you got them from him.
Testileg maga az apjára üt és ha vannak is magán a degenerációnak jelei már amit annak nevezhetünk , akkor az is az apjától van.

Other dictionary words

English
  • whatever means

Moreover, bab.la provides the English-Vietnamese dictionary for more translations.