"whatsoever" translation into Hungarian

EN

"whatsoever" in Hungarian

EN whatsoever
volume_up
{adverb}

whatsoever (also: whatever)
whatsoever (also: whatever)
whatsoever (also: whatever)
Since the Protestant chaplain was killed in the crash, I would like to offer my services to anyone, of any faith, who can use them for anything whatsoever:
Mivel a protestáns lelkész életét vesztette a szerencsétlenségben, szeretném felajánlani szolgálatomat mindenkinek, bármiféle ügyben, akármilyen hitű legyen is.
whatsoever (also: whatever)
whatsoever (also: whatever)
whatsoever (also: whatever)
volume_up
bármi {adv.}
Therefore, whether you eat or drink, or whatsoever else you do, do all to the glory of God.
Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.
Knowing that whatsoever good thing any man shall do, the same shall he receive from the Lord, whether he be bond or free.
Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr.
Europe must also remain on guard as regards the right to free choice and prevent it from being undermined in any form whatsoever.
Európának őrködnie kell a szabad választáshoz való jog felett és meg kell előznie, hogy bármi is alááshassa azt.
whatsoever (also: whatever)
What is our legitimacy for issuing any opinion whatsoever on the condition of the Italian media?
Milyen legitimitásunk van arra, hogy bármilyen véleményt alkossunk az olaszországi média helyzetéről?
We do not, however, want any tampering whatsoever with the Dutch pension system.
Nem akarjuk viszont a holland nyugdíjrendszer bármilyen befolyásolását.
Therefore, I believe there is no need to be concerned that the Council is withholding information on any subject whatsoever.
Ezért véleményem szerint nem kell amiatt aggódni, hogy a Tanács információkat tartana vissza bármilyen témával kapcsolatban.
whatsoever (also: whatever)
whatsoever (also: whatever)
Whatsoever you do, do it from the heart, as to the Lord, and not to men:
Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.
Whereupon he promised with an oath, to give her whatsoever she would ask of him.
Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit kér is, megadja neki.
But you must think, whatsoever they have said could be taken whore they came but for a dream.
Könnyen elképzelhető azonban, hogy bármit is mondtak, a többiek álomnak tartották.

Synonyms (English) for "whatsoever":

whatsoever

Context sentences for "whatsoever" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
A főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
EnglishNothing as elaborate as Robertson's tattoo, no similarity of style whatsoever.
Nem volt olyan szép munka, mint Robertsoné, semmi hasonlóság nem is volt köztük.
EnglishWe have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
Nincs jogunk arra, hogy Afrikában legyünk, semmilyen, sem jogi, sem más fajta.
EnglishThe young man seemed devoid of any spirit whatsoever save that of David Talbot.
A fiatalemberben láthatólag nem lakozott más szellem a David Talbotén kívül.
EnglishFelix and I had by then given up bringing home friends for any reason whatsoever.
Felix meg én már rég letettünk arról, hogy bármiféle okból hazahozzuk a barátainkat.
EnglishAt this point, I think it best you have no contact whatsoever with Mr Church.
A legjobb az lenne, ha semminemű kapcsolatot sem tartana fenn Mr. Church-csel.
EnglishWe have no interest whatsoever in landing ourselves with new problems here.
Semmilyen érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy itt új problémákat kreáljunk magunknak.
EnglishAfter all, Ranats were no relation whatsoever to the nonsentient Tatooine womp rats!
Elvégre a ranatok távoli rokonságban sem állnak a tatuini womp-patkányokkal!
EnglishWhich courts do you, as the Commission, not have any trust in whatsoever?
Melyek azok a bíróságok, amelyekben ön, mint Bizottság, egyáltalán nem bízik meg?
EnglishHaving said that, we are not questioning in any way whatsoever what has been agreed.
Ezt elmondva azonban semmilyen módon nem kérdőjelezzük meg a megállapodást.
EnglishAnd I was able to assure myself that he'd sensed nothing strange in Mael whatsoever.
Meggyőződtem róla, hogy a háznagyom semmi különöset nem érzett meg Maelben.
EnglishDouble taxation is something for which there is no social justification whatsoever.
A kettős adóztatás olyasvalami, amire nincs semmiféle társadalmi igazolás.
EnglishIn reality, that is not the case: nothing whatsoever is being done about this situation.
A valóságban azonban nem ez a helyzet: semmit sem tesznek az üggyel kapcsolatban.
EnglishMr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question.
Symeou úr fenntartja, hogy semmit nem követett el a kérdéses bűnesettel kapcsolatban.
EnglishHe knew that he was not like other men; he had no doubt whatsoever about that.
Tudta, hogy nem olyan, mint a többi ember; erről semmi kétsége nem volt.
EnglishClausen or had any contact with him whatsoever.
Soha nem hallottam Mr. Clausenről, és soha, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele.
EnglishI have no doubts whatsoever about this resolution. I support it wholeheartedly.
Az állásfoglalást a legteljesebb mértékben, hezitálás nélkül támogatom.
EnglishThis highly effective officer seems to have no moral grounding whatsoever.
Ez a jól kiképzett pilóta úgy tűnik nem rendelkezik semmi erkölcsi alappal.
EnglishThere is no representation whatsoever in certain popular tourist destinations.
Egyes közkedvelt idegenforgalmi célpontokon nincs semmiféle képviselet.
EnglishAnd what they eventually achieved had nothing whatsoever to do with the final objectives.
Amit teljesítettek, annak pedig végképp nem volt köze egyáltalán a végeredményhez.