"wheelhouse" translation into Hungarian

EN

"wheelhouse" in Hungarian

See the example sentences for the use of "wheelhouse" in context.

Context sentences for "wheelhouse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishThe barge crew of three men leaned against the front of the wheelhouse and chewed tobacco.
Az uszály háromfőnyi személyzete a kormányosfülkének támaszkodva bagót rágott.
English'I won't,' I replied, as I went into the wheelhouse and got some oilskins.
Nem felejtem el válaszoltam, és beléptem a kormányosfülkébe esőköpenyért.
EnglishOnce again she tried to drag him into the wheelhouse, but it was useless.
Egyszer megpróbálta bevonszolni a kormányosfülkébe, de nem sikerült.
EnglishThe deputy looked at me, then at the crew against the wheelhouse.
Az rám pillantott, aztán a kormányosfülke falához támaszkodó legénységre.
EnglishShe had no masts, her bowsprit was gone, so was the wheelhouse.
Nem volt már rajta árboc, eltűnt az orrfa, a kormányosfülke is hiányzott.
EnglishJenny, who was at the helm, suddenly hailed me into the wheelhouse.
A kormánykeréknél álló Jenny hirtelen a kormányosfülkébe hívott.
EnglishThe door from the wheelhouse to the inner stairwell opened, and Thor Larsen stepped onto the bridge.
A kormányállásból a belsőő lépcsőőházba vezetőő ajtó kinyílt, és Thor Larsen lépett a hídra.
EnglishJackson allowed a Marine to open the door to the wheelhouse.
Egy tengerész kinyitotta az admirális előtt a hídra vezető ajtót.
EnglishOnly the engine-room was half flooded with water that had come in down the companion ladder from the wheelhouse.
Csak a gépházat árasztotta el félig a kormányosfülke lépcsőjén lezúdult víz.
EnglishI spent a lot of the time in the wheelhouse chatting to Jenny.
Hosszasan időztem a kormányosfülkében, és Jennyvel csevegtem.
EnglishHe peered for a moment through the glass door of the wheelhouse.
Michael egy darabig bámult be a kormányház üvegablakán.
English'When the engine is going, get the sails stowed,' she added, as I opened the door of the wheelhouse.
Ha a motor beindult, kössék le a vitorlákat! tette hozzá, amint kinyitottam a kormányosfülke ajtaját.
EnglishBert staggered into the wheelhouse with a couple of mugs.'
Bert két bögrével a kezében betántorgott a kormányosfülkébe.
EnglishChristy OByrne was in the tiny wheelhouse of the smack he and his brother owned, the Bernadette.
Christy O'Byrne a saját és testvére tulajdonában levőő bárkájuk, a Bernadette apró kormányfülkéjében állt.
EnglishI scamper down, I go into the wheelhouse and I say, with some level of incredulity, "Captain, OSHA."
Lemásztam, odamentem a kormányálláshoz, és azt mondtam, bizonyos fokú hitetlenséggel, "Kapitány, OSHA."
EnglishA low black barge with a wheelhouse like a tug's was crouched against the pilings at the end of the pier.
Alacsony, fekete uszály simult a pillérekhez a móló végén, rajta kormányosfülke, mint a vontatókon.
EnglishThe only serious damage seemed to be the wheelhouse, which was stove in on the port side and all its windows smashed.
Csak a kormányosfülkét érte komoly baj; behorpadt a bal oldala, és minden ablaka betört.
EnglishSnug in the corner of the wheelhouse bunk, dressed in fresh clothes, Rowan drank her steaming coffee.
A száraz ruhába átöltözött Rowan bevackolta magát a kormányosfülke priccsének sarkába, és forró kávét ivott.
EnglishHe blinked several times, put down his cocoa mug, and stepped the three feet from the wheelhouse to the rail.
Pislogott néhányat, letette kakaós bögréjét, és a kormányállástól egy méterre lévőő korláthoz lépett.

Other dictionary words

English
  • wheelhouse

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.