EN

wheeling {noun}

volume_up
wheeling (also: roll, putt)
wheeling (also: swerve, turning)

Synonyms (English) for "wheeling":

wheeling
English
wheel

Context sentences for "wheeling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Go thy way, Friend of all the World,' piped the old soldier, wheeling his scrawny mount.
- Indulj utadra, Egész Világ Barátja - sipákolt az öreg katona, gebéjére mászva.
EnglishSomething moved outside, in the darkness, amongst the slow wheeling turn of stars.
Valami megmozdult a kinti sötétben, a lassan forgó csillagképek között.
EnglishWe drove there and our host came wheeling himself along the hall to meet us.
Autóval érkeztünk, s házigazdánk a tolókocsijában jött elénk a hallban.
EnglishAndre walked behind the chair, taking the handles in his hands and wheeling her to the door.
André a tolókocsi mögé lépett, megfogta a fogantyút, és az ajtó felé tolta.
EnglishA wheeling hawk screamed shrilly in the grayness and shot down out of the sky over a distant ridge.
Keringő sólyom vijjogott élesen a szürkeségben, és lecsapott egy távoli gerincre.
EnglishHe sprang upright, wheeling around to see the thing nearly on him.
Felpattant és villámgyorsan megfordult: a lény éppen lecsapni készült rá.
EnglishSeagulls cried overhead, their shadows wheeling across the rippled beach.
Sirályok rikoltoztak felette, árnyékuk ide-oda cikázott a parton.
EnglishIt was Briant who broke in then, his head up, his attention for the bird wheeling overhead.
Briant szakította félbe, fejét az ég felé fordította, és a fölöttük köröző madarat figyelte.
EnglishIt would be almost as distinctive as if I went in there wheeling a red, white and blue wheelbarrow.
Majdnem olyan feltűnő, mintha egy piros-fehér-kék talicskával jelennék meg.
EnglishFar below the wheeling hawk, Candy dropped to his knees beside the grave.
Mélyen a köröző sólyom alatt Candy térdre esett a sír mellett.
EnglishHe tried to fight against them, whimpering, but already he was wheeling about and running.
Nyögve próbált küzdeni ellenük, de már meg is fordult és futott.
EnglishSchmendrick leaped to one side, wheeling to drag Molly Grue with him.
Schmendrick félreugrott, és Molly Grue-t is magával rántotta.
EnglishAnd of course, said Poirot, wheeling round, you, my dear Colin.
- Na és természetesen - fordult felém Poirot -, te, kedves Colin.
EnglishThey nearly tripled over a mouse droid wheeling toward Lady Val.
Majdnem átestek egy keresődroidon, ami Lady Val felé tartott.
EnglishThe king scrambled to his feet, wheeling in search of Preia.
A király feltápászkodott, sarkon fordult, hogy megkeresse Preiát.
EnglishVery big, I think, really; but in the glass they looked like bats wheeling round the tower.
Azt hiszem, igen nagyok lehettek, de ott a gömbben olyanok voltak, mint a torony körül repkedő denevérek.
EnglishThe transition from a fiscal conservative to a free-wheeling candidate was awkward, but the money had to be spent.
A konzervatív fiskális szemléletről nem könnyű átváltani a nagyvonalú költekezésre.
EnglishIt was dusk, and the sky was dark with wheeling, red-eyed bats.
Alkonyat volt, s az ég vörös szemű denevérektől feketéllett.
EnglishThey watched the birds fly out into the open air, wheeling and circling above the fog.
Mind a hárman figyelmesen nézték, hogyan szállnak fel a fák fölé a magasba, és keringenek, köröznek a köd fölött.
EnglishVenables gave me a most cordial welcome, wheeling his chair forward and greeting me quite as an old friend.
Venables roppant szívélyesen fogadott, tolószékében felém indult, és régi barátként üdvözölt.