"wheezing" translation into Hungarian

EN

"wheezing" in Hungarian

EN wheezing
volume_up
{noun}

wheezing (also: gasp, wheeze, heaving)
wheezing

Synonyms (English) for "wheezing":

wheezing

Context sentences for "wheezing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe stood before her, wheezing, bent over and leaning heavily on the stick.
Állt Szerén előtt, zihálva szedte a levegőt, kétrét görnyedt, s a botjára nehezedett.
EnglishAsper could hear him wheezing along ahead of her, his breath a constant whistle in the night.
Asper tisztán hallotta a zihálását, mely szűnni nem akaró sípszóként hasított a levegőbe.
EnglishThe eerie, wheezing, gagging sound continued to come from the tape.
A földöntúli nyöszörgés, a fuldokló hörgés egyre csak jött a magnóból.
EnglishTheir wheezing grunts came echoing through the thick bushes.
A menekülő pánzok arra vették az irányt- ellenfeleik ugyanis nem tudtak fára mászni.
EnglishNo grunting, no coughing, no wheezing, no talking to yourselves, no farting.
Nincs morgás, köhögés, lihegés, magunkban beszélés, fingás.
EnglishYet she smiled up at Gwenhwyfar and said in her wheezing voice, Thank you, dear daughter.
De azért Gwenhwyfarra mosolygott, s erőtlen hangján azt mondta:
EnglishHe was striving to squeeze off his flow of tears by wheezing out obscenities instead of sobs.
Vért köpködve nyöszörgött, abbahagyta a sírást, halk krákogással próbálta leplezni zokogását.
EnglishHe looked to her horse, which had broken its back and lay wheezing and blowing bloody foam.
Megnézte a lány lovát, amelynek eltört a gerince, és most ott feküdt zihálva és véres habot fújva.
EnglishHe could taste the wind wheezing through his tightened throat like luke-warm rust.
A torka szűk résén besüvöltő szél íze... rozsdaíz...
EnglishThe tow driver, old Johnny Parker, came around to unhook it, wheezing around the Pall Mall stuck in his gob.
A darus kocsi vezetője, az öreg Johnny Parker körbekerült, hogy kiakassza a horgot.
EnglishWounded, he drove half hunched over the steering wheel, wheezing like an asthmatic.
Testileg-lelkileg összetörten görnyedt a kormánykerék fölé; olyan zihálva szedte a levegőt, mintha asztmás lenne.
English'Please,' she whispered in a strengthless, wheezing little voice.
Nagyon kérem... suttogta zihálva, vékony, erőtlen hangon.
EnglishYour little tricks would be even harder for you than they already are, wizard, she said, wheezing.
- Kis trükkjeiddel mostantól fogva még nehezebben boldogulsz, mint eddig, varázsló - mondta zihálva.
EnglishShe was wheezing and breathless with exertion and, mostly, with fear.
Zihált a kimerültségtől, de leginkább a félelemtől.
EnglishHe was wheezing and stumbling by the time he reached the bottom, but he caught up with the hurrying noble there.
Már fújtatott és botladozott, mire leért a lépcsőn, de sikerült utolérnie a rohanó nemest.
EnglishRetching, wheezing for air, the guy started to bend forward, and
Felrántotta a térdét, és ágyékon rúgta a fickót.
EnglishTate came blundering up through the darkness, his breath wheezing.
A sötétben Tate botladozott, hangosan zihálva.
EnglishShe heard a strange wheezing noiseand realized that it was the sound of her own labored breathing.
Ekkor furcsa, ziháló hang ütötte meg a fülét, s pár másodpercbe telt, mire rájött, hogy a saját zihálását hallja.
EnglishThere was more hacking and wheezing behind him.
Újabb szaggatott köhögést és krákogást hallott a háta mögül.
EnglishWheezing, grinding still, it lumbered on the burning wreckage of the car shoved to the side, off the track.
Fújtatva, csikorogva dübörgött tovább, míg le nem lökte oldalra a kocsi lángoló roncsát maga és a sínek mellé.